MSc

Gwyddor Anifeiliaid

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad 2:2 Bachelors (Honours) degree in a relevant subject area or equivalent.  Non-graduates will be considered individually based on relevant work experience.

Gofynion Iaith Saesneg IELTS 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran, neu gyfatebol

Gofynion Eraill Anogir ymgeiswyr i gyflwyno eu CV diweddaraf yn rhan o'u cais.

Yn ôl i'r brig

Trosolwg o'r Cwrs

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Animal Breeding and Genetics BRM5820 20
Infection and Immunity BRM1620 20
Research Methods in the Biosciences BRM6420 20
M.Sc. Dissertation BRM3560 60

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Equine Nutrition BRM5320 20
Equine Reproductive Physiology and Breeding Technology BRM5220 20
Grassland Science BRM5120 20
Livestock Nutrition BRM0320 20
Livestock Production Science BRM5420 20
Understanding Equine Action: from Anatomy to Behaviour BRM6220 20

Gyrfaoedd

Dysgu ac Addysgu

Tystiolaeth Myfyrwyr

|