MA

Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs Q596
 • Cymhwyster

  MA

 • Hyd y Cwrs nodweddiadol

  1 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  100%

Ymgeisio Nawr

Mae'r cwrs MA Astudiaethau Proffesiynol, a gyllidir gan y Coleg CYmraeg Cenedlaethol, yn gynllun uwchraddedig cenedlaethol a arweinir ac a ddysgir yn bennaf gan Brifysgol Aberystwyth. Mae hefyd yn cynnwys elfen gydweithrediadol gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, sy'n darparu ac yn dysgu'r modiwlau dehongli opsiynol. 

Manylion Cwrs

Mae'r cynllun astudio hwn yn addas i unrhyw un sy'n dymuno datlbygu gyrfa ym maes cyfieithu proffesiynol neu unrhyw un sydd a diddordeb mewn dilyn llwybr at ymchwil doethurol (PhD). Mae'r cynllun yn cyfuno modiwlau a gaiff eu dysgu gan arbenigwyr gyda chyfleoedd am leoliad gwaith ochr yn ochr â chyfieithwyr proffesiynol yn sector cyfieithu Cymru. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i astudio damacaniaeth a thechnegau cyfieithu, technoleg ac adnoddau cyfieithu, yn ogystal a swyddogaeth y cyfieithydd yn y gweithle. 

Mae'r meysydd posbl yn cynnwys cyfieithu cyffredinol, deddfwriaethol ac arbenigol, cyfieithu technolegol, cyfieithu rhyngwladol a chreadigol, a chyfieithu ar y pryd (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant), a phrosiect ymchwil. 

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyfarpar Cyfieithu CYM5210 10
Cyfieithu ar Waith CYM5520 20
Datblygu Sgiliau Cyfieithu CYM5110 10
Portffolio Cyfieithu 1 (Cyffredinol) CYM5310 10
Prosiect Estynedig CYM5960 60

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyniad i Gyfieithu ar y Pryd CYM6110 10
Portffolio Cyfieithu 2 (Arbenigol) CYM5410 10
Cyfieithu Creadigol Rhyngwladol CYM5820 20
Cyfieithu ar y Pryd : Arfer ac Ymarfer CYM6420 20
Hanfodion Isdeitlo CYM6310 10
Meistroli Mynegiant yn y Gweithle Proffesiynol CYM5720 20
Prosiect Arbenigol CYM5620 20
Sgiliau Ymchwil a Datblygiad Personol MOR0120 20
Uwch Sgilau Golygu CYM6210 10

Cyflogadwyedd

Mae cyfleoedd arbenigol yn Aberystwyth i fyfyrwyr Astudiaethau Cyfieithu Professiynol yn cynnwys: 

 • Astudio cynnlun a gefnogir gan y Consortiwm Cenedlaethol sy'n cynnwys prif gyflogwyr y sector cyfieithu yng Nghymru, gan cynnwys adrannau cyfieithu Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol CYmru, yn ogystal ag aelodau o'r sector prefiat a gwirfoddol; 
 • Lleoliad profiad gwiath gwerthfawr, a chyngor ac adborth gan gwmnïau cyfieithu blaenllaw a chyfieithwyr annibynnol; 
 • Cyfleoedd rhwydweithio gyda chyfolgwyr i hybu rhagolygon am swydd. 

Barn ein Myfyrwyr

"Y peth gorau am y cwrs yw fy mod yhn gallu dysgu sgiliau a chrefft cyfieithu drwy wneud tasgau a osodir i ni, a chael cyfle i fynd ar brofiad gwiath estynedig. Mae elfen o draethodau, wrth gwrs, on drwy gyfieithu'n gyson dwi'n teimlo mod i'n cael cyfle i ddysgu a gwella bob wythnos. 

Mae'r cwrs wedi rhoi cyfle i mi ailhyfforddi a newid gyrfa ar ôl gweithio am ugain mlynedd mewn un maes, ac ennill cymhwyster fydd o fantais wrth i mi chwilio am waith." Nia Jones, Myfyrwraig.

|