MBA

Meistr mewn Gweinyddiaeth Fusnes

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs N1834
  • Cymhwyster

    MBA

  • Hyd y Cwrs nodweddiadol

    1 Blwyddyn

Ymgeisio Nawr

Trosolwg

Manylion Cwrs

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Business Economics ABM3120 20
Corporate Governance and Sustainability ABM5420 20
Financial Analysis and Decision Making ABM1120 20
Marketing Managment Strategy ABM7120 20
People and Organizations ABM5320 20
Managerial Reports ABM5560 60

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Global Marketing ABM7220 20
International Strategy and Operations ABM5220 20

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

|