MSc

Cyfrifiadureg

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs G480
  • Cymhwyster

    MSC

  • Hyd y Cwrs nodweddiadol

    1 Blwyddyn

Ymgeisio Nawr

Trosolwg

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
MSC Project CHM9360 60
Agile Software Development Project CSM2020 20
Applied Data Mining CSM6720 20
Fundamentals of Intelligent Systems CSM6120 20
Modelling, Managing and Securing Data CSM3120 20
Programming for Scientists CSM0120 20
Research Topics in Computing SEM1020 20

Cyflogadwyedd

|