MSc

Cyfrifiadureg Uwch

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad 2:2 Bachelors (Honours) degree in a relevant subject area, or equivalent.  Non-graduates will be considered individually based on relevant work experience.

Gofynion Iaith Saesneg IELTS 6.0 with minimum 5.5 in each component, or equivalent

Gofynion Eraill Anogir ymgeiswyr i gyflwyno eu CV diweddaraf yn rhan o'u cais.

Yn ôl i'r brig

Ffioedd a Chyllid

Course Fees:

Please see the tuition fee pages for current tuition fees. Please note that all fees are subject to an annual increase.

Funding:

Possible funding opportunities can be found in our funding calculator.

Trosolwg o'r Cwrs

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
MSC Project CHM9360 60
Agile Software Development Project CSM2020 20
Research Topics in Computing SEM1020 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advanced Data Analytics CSM6720 20
Computational Intelligence CSM6520 20
Machine Learning for Intelligent Systems CSM6420 20
Fundamentals of Intelligent Systems CSM6120 20
Internet Technologies CHM5720 20
Modelling, Managing and Securing Data CSM3120 20
Statistical Concepts, Methods and Tools MAM5120 20

Gyrfaoedd

Dysgu ac Addysgu

|