UCert

Cadwraeth Ddigidol

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Trosolwg o'r Cwrs

Manylion Cwrs

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Digital Information : Discovery to Delivery DSM7510 10
Digital Preservation DSM6010 10
Knowledge and Information Architecture DSM6820 20
Management Information Systems DSM8310 10
Workplace Case Study: Digital Preservation DSM6310 10

Gyrfaoedd

|