MA

Creu Ffilm Ddogfen: Tirwedd ac Ecoleg

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs P311
  • Cymhwyster

    MA

  • Hyd y Cwrs nodweddiadol

    1 Blwyddyn

Ymgeisio Nawr

Trosolwg

Manylion Cwrs

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Practice Research Project TFM1060 60
16mm Filmmaking TFM0720 20
Documentary Practices TFM0840 40
Ecocriticism and Ecocinema TFM0920 20
Key Concepts and Debates in Human Geography GGM3120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Exhibiting Film TFM3520 20
Human Geography Theory and Method GGM1320 20
Risk, Resilience and Behaviour in a Changing Environment EAM4420 20

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

|