MRes

Gwyddoniaeth Ceffylau

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad 2:2 Bachelors (Honours) degree in a relevant subject area or equivalent. Subject to agreement with project supervisor. Non-graduates will be considered individually based on relevant work experience.

Gofynion Iaith Saesneg IELTS 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran, neu gyfatebol

Gofynion Eraill Anogir ymgeiswyr i gyflwyno eu CV diweddaraf yn rhan o'u cais.

Yn ôl i'r brig

Trosolwg o'r Cwrs

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Research Methods in the Biosciences BRM6420 20
MRes Dissertation (A) BRM6060 60
MRes Dissertation (B) BRM6160 60

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Animal Breeding and Genetics BRM5820 20
Equine Nutrition BRM5320 20
Equine Reproductive Physiology and Breeding Technology BRM5220 20
Infection and Immunity BRM1620 20
Understanding Equine Action: from Anatomy to Behaviour BRM6220 20

Gyrfaoedd

Dysgu ac Addysgu

|