UCert

Ymgynghoriaeth Fferm a Chyfnewid Gwybodaeth

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Manylion Cwrs

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Business Management for Rural Entrepreneurs BDM8320 20
Coaching and Mentoring for Leaders MMM5820 20
Facilitation for Organisation Leadership MMM5920 20
Genetics and Genomics in Agriculture BDM5820 20
Grassland Systems BDM5120 20
Organic and Low Input Ruminant Production BDM7520 20
Plant Breeding BDM8420 20
Ruminant Gut Microbiology BDM2820 20
Ruminant Nutrition BDM0320 20
Ruminant Production BDM5420 20
Silage Science BDM5620 20

Dysgu ac Addysgu

|