UCert

Ymgynghoriaeth Fferm a Chyfnewid Gwybodaeth

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs D408D
  • Cymhwyster

    UCRT

  • Hyd y Cwrs nodweddiadol

    2 Blwyddyn

Ymgeisio Nawr

Manylion Cwrs

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Coaching and Mentoring for Leaders MMM5820 20
Facilitation for Organisation Leadership MMM5920 20
Farm Business Management BDM8320 20
Genetics and Genomics in Agriculture BDM5820 20
Grassland Systems BDM5120 20
Home Grown Feeds BDM5720 20
Organic and Low Input Ruminant Production BDM7520 20
Plant Breeding BDM8420 20
Ruminant Gut Microbiology BDM2820 20
Ruminant Health and Welfare BDM5920 20
Ruminant Nutrition BDM0320 20
Ruminant Production BDM5420 20
Silage Science BDM5620 20

Dysgu ac Addysgu

|