MA

Celfyddyd Gain

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs W191
  • Cymhwyster

    MA

  • Hyd y Cwrs nodweddiadol

    1 Blwyddyn

Ymgeisio Nawr

Trosolwg

Manylion Cwrs

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Artworld: Contemporary Practice in Context (for Students of Fine Art) AHM1020 20
Exhibition 1: Consolidation ARM0460 60
Portfolio: Development ARM0520 20
Vocational Practice ARM0120 20
Exhibition 2: Resolution ARM0260 60

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Barn ein Myfyrwyr

|