MA

Hanes a Threftadaeth

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad 2:1 Bachelors (Honours) degree in a relevant subject area, or equivalent. Non-graduates will be considered individually based on relevant work experience.

Gofynion Iaith Saesneg IELTS 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran, neu gyfatebol

Gofynion Eraill Anogir ymgeiswyr i gyflwyno eu CV diweddaraf yn rhan o'u cais.

Yn ôl i'r brig

Ffioedd a Chyllid

Applications can be made online by visiting our Postgraduate Application Portal, or can be made offline (by post or email). Please see our How to Apply page for more detail. 

Duration:

One year full-time, or up to three years for part-time study

Contact Time:

Approximately 6 hours a week in the first two semesters. During semester three you will arrange your level of contact time with your assigned supervisor.

Assessment:

The course is assessed through a diverse range of assignments, including the 15,000 word MA dissertation.  

Course Fees:

Please see the tuition fee pages for current tuition fees. Please note that all fees are subject to an annual increase.

Funding:

Funding opportunities may be available, please check our funding calculator for details.

Contact:

For more information on the course, please contact Dr Michael Roberts at mfr@aber.ac.uk.

For more information on the application process or entrance requirements, please contact the Postgraduate Admissions Office at pg-admissions@aber.ac.uk or +44 (0) 1970 622270. 

Trosolwg o'r Cwrs

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Gyrfaoedd

Dysgu ac Addysgu

|