MSc

Busnes Rhyngwladol Marchnata

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs N128
  • Cymhwyster

    MSC

  • Hyd y Cwrs nodweddiadol

    1 Blwyddyn

Ymgeisio Nawr

Trosolwg

Manylion Cwrs

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Financial Analysis and Decision Making ABM1120 20
Global Marketing ABM7220 20
International Business Environment ABM3220 20
International Commercial Law LAM0720 20
Marketing Managment Strategy ABM7120 20
People and Organizations ABM5320 20
Managerial Reports ABM5560 60

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

|