LLM

Y Gyfraith

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs M172D
  • Cymhwyster

    LLM

  • Hyd y Cwrs nodweddiadol

    5 Blwyddyn

Ymgeisio Nawr

Trosolwg

Manylion Cwrs

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dissertation LAM6260 60

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

|