MSc

Gwyddor Da Byw

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs D320
  • Cymhwyster

    MSC

  • Hyd y Cwrs nodweddiadol

    1 Blwyddyn

Ymgeisio Nawr

Trosolwg

Manylion Cwrs

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dissertation BRM3560 60
Animal Breeding and Genetics BRM5820 20
Grassland Science BRM5120 20
Infection and Immunity BRM1620 20
Livestock Nutrition BRM0320 20
Livestock Production Science BRM5420 20
Research Methods in the Biosciences BRM6420 20

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Barn ein Myfyrwyr

|