MSc

Gwyddor Da Byw

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2023

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad 2:2 Bachelors (Honours) degree in a relevant subject area or equivalent.  Non-graduates will be considered individually based on relevant work experience.

Gofynion Iaith Saesneg IELTS 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran, neu gyfatebol

Gofynion Eraill Anogir ymgeiswyr i gyflwyno eu CV diweddaraf yn rhan o'u cais.

Yn ôl i'r brig

Trosolwg o'r Cwrs

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Modiwlau Dechrau Medi - 2023

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dissertation BRM3560 60
Animal Breeding and Genetics BRM5820 20
Grassland Science BRM5120 20
Infection and Immunity BRM1620 20
Livestock Nutrition BRM0320 20
Livestock Production Science BRM5420 20
Research Methods in the Biosciences BRM6420 20

Gyrfaoedd

Dysgu ac Addysgu

Tystiolaeth Myfyrwyr

|