MA

Ysgrifennu Creadigol

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs Q595
  • Cymhwyster

    MA

  • Hyd y Cwrs nodweddiadol

    1 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    100%

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Duration/Parhad:

12 mis llawn amser neu 24 mis rhan amser. Rhennir y flwyddyn academaidd (mis Medi tan fis Medi) yn dair semester: Medi–Ionawr; Ionawr–Mehefin; Mehefin–Medi. Mae’r cwrs ar gael hefyd fel tystysgrif neu ddiploma, a dylai myfyrwyr gysylltu â’r Adran i drafod y posibilrwydd hwn. Mae llwybr rhan amser ar gael hefyd, lle cwblheir y modiwlau dros ddwy flynedd.

Contact Time/Oriau Cyswllt:

Oddeutu 8–10 awr yr wythnos yn y ddwy semester cyntaf. Yn ystod y trydedd semester byddwch yn trefnu eich oriau cyswllt gyda’ch goruchwyliwr (trefnir lleiafswm o 6 sesiwn goruchwylio).

Assessment/Aesu:

Mae’r cynllun yn cynnwys 180 credyd. Dysgir 120 credyd dros semestrau 1 a 2: oddeutu 60 credyd (semester 1), 60 credyd (semester 2). Cwblheir y portffolio creadigol (60 credyd) yn ystod semester 3.

Entry Requirements/Gofynion Mynediad:

Gradd BA anrhydedd (2:2) yn y Gymraeg neu iaith arall, a meistrolaeth ar Gymraeg ysgrifenedig, ynghyd â geirda. Byddwn hefyd yn ystyried ymgeiswyr sy’n meddu ar brofiad proffesiynol perthnasol.

English Language Requirements/Gofynion Iaith Saesneg:

Os oes gennych radd Baglor o brifysgol yn y DU, nid oes angen i chi sefyll prawf i ddangos eich rhuglder yn y Saesneg.

Rhaid i siaradwyr ail iaith Saesneg nad ydynt yn cwrdd â’r gofyn sefyll prawf a gydnabyddir gan y Brifysgol sy’n mesur eu rhuglder mewn Saesneg academaidd. Am wybodaeth bellach gweler ein tudalen gofynion Iaith Saesneg. [section in bold should link to Welsh version of English Language requirements page.]

Course Fees/Ffioedd:

Gweler y tudalennau perthnasol ar gyfer ffioedd dysgu cyfredol. [word in bold should link to the Welsh version of pages for current tuition fees] Noder bod ffioedd yn codi yn flynyddol. Mae graddedigion Prifysgol Aberystwyth yn gymwys ar gyfer gostyngiad mewn ffioedd dysgu. Gofynnwch i’r Adran, os gwelwch yn dda.

Funding/Ariannu:

Mae’r MA Ysgrifennu Creadigol yn gymwys ar gyfer nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac Ymddiriedolaeth Pantyfedwen. Gweler hefyd y cyfrifiannell gyllid i weld pa gyfleoedd sydd ar gael. [words in bold should be linked to the Welsh version of funding calculator].

Trosolwg

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Cyflogadwyedd

|