MA

Llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs Q594
  • Cymhwyster

    MA

  • Hyd y Cwrs nodweddiadol

    1 Blwyddyn

Ymgeisio Nawr

Trosolwg

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Welsh Language 1 WEM1120 20
Welsh Language 2 WEM0220 20

Cyflogadwyedd

Barn ein Myfyrwyr

|