MPhil

Cyfrifiadureg

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Mae'r Adran Gyfrifiadureg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn adran gyfrifiadurol flaenllaw yng Nghymru ac yn un o’r prif adrannau ymchwil ac addysgu yn y DU.

Rydym yn adran gyfrifiadureg sy'n cael ei gyrru gan ymchwil, gyda grwpiau ymchwil ym meysydd Roboteg Ddeallusol; Gweld, Graffeg a Delweddu; Ymresymu Datblygedig; a Biowybodeg a Gwybodeg Iechyd. Mae’r holl grwpiau yn ymchwilio ac yn datblygu technegau a ffyrdd o gymhwyso systemau deallus lle’r ydym yn mynd ati i annog cydweithio’n agos rhwng grwpiau, fel bod ymchwil yr Adran yn cael ei gydlynu’n agos iawn. 

Mae gradd PhD mewn Cyfrifiadureg yn gyfle i ymdrin â maes ymchwil yn fanwl, gyda chefnogaeth goruchwylwyr o'n grwpiau ymchwil arbenigol. Mae tua 20 o fyfyrwyr yn dilyn rhaglenni ymchwil uwchraddedig yn yr Adran ar hyn o bryd, yn gweithio ochr yn ochr â darlithwyr a chymdeithion ymchwil mewn cymuned ymchwil fywiog ac integredig.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad Gradd Baglor (Anrhydedd) 2:1 neu gyfatebol mewn maes pwnc perthnasol.

Gofynion Iaith Saesneg IELTS 6.0 with minimum 5.5 in each component, or equivalent

Gofynion Eraill Dylai ymgeiswyr gyflwyno cynnig ymchwil llawn yn rhan o'r broses ymgeisio

Yn ôl i'r brig

Trosolwg o'r Cwrs

Mae aelodau o staff bob amser yn hapus i drafod rhaglenni ymchwil PhD posibl gyda graddedigion cymwys.

Fel arfer cynigir goruchwyliaeth PhD mewn meysydd sy'n cyd-fynd â'n grwpiau ymchwil:

Mae gennym hefyd arbenigedd sylweddol a gydnabyddir yn eang mewn Peirianneg Meddalwedd a Thechnoleg Rhwydweithiau. Mae ein cydweithredwyr diwydiannol yn cynnwys Ford, Jaguar Cars, Unilever, Daimler Benz, Integral Solutions Ltd., Costain a Glaxo.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

|