PGCE

Cynradd (3-11)

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad Gradd Baglor y DU (Anrhydedd), neu gyfwerth rhyngwladol, mewn unrhyw bwnc

English Language Requirements Sylwch fod hwn yn gwrs cant y cant trwy gyfrwng y Gymraeg

Gofynion Arall TGAU Gradd B naill ai am Gymraeg Iaith (Iaith Gyntaf) neu Gymraeg Llenyddiaeth, Saesneg Iaith neu Saesneg Llenyddiaeth. Os enillir gradd B am Gymraeg Llenyddiaeth neu Saesneg Llenyddiaeth rhaid cael o leiaf gradd C am Gymraeg Iaith (Iaith Gyntaf) neu Saesneg Iaith. Mae hefyd angen Gradd B am TGAU Mathemateg neu Fathemateg Rhifedd, a Gradd C TGAU mewn Gwyddoniaeth. Gall y Brifysgol gynnig Profion Cyfwerthedd TGAU yn y pynciau hyn i ymgeiswyr sydd heb y cymwysterau/graddau. Mae profiad neu gyfnod arsylwi mewn ysgol yn fantais. Bydd pob ymgeisydd yn cael cyfweliad yn rhan o’r drefn o ddethol.

Yn ôl i'r brig

Prif Ffeithiau

Entry requirements

A degree in any subject.

To support the Welsh Government’s Literacy and Numeracy framework students must have achieved a standard equivalent to a Grade B in the GCSE examination in any of the following:

  • English Language 
  • English Literature 
  • Welsh Language (First Language) 
  • Welsh Literature

Where an equivalent to a grade B in either English Literature or Welsh Literature is achieved, a minimum of a grade C must be achieved in the corresponding GCSE examination in English or Welsh (First) Language. A grade B in the GCSE Examination in Mathematics or Mathematics-Numeracy must also be achieved.

Grade C GCSE in a science subject.

The University offers tests in these subjects if you do not have these requirements.

  • A minimum of two weeks experience or observation in a school setting is an advantage.
  • Literacy and numeracy skills tests will form part of the selection process on the day of the interview.

Accommodation 

The University will offer an accommodation inclusive package for applicants who accept an offer of a place following the 2019/20 ITE selection process. Accommodation will be included, at no extra cost, for the 8 weeks that students are undertaking the university-based element of the ITE programme.

Trosolwg o'r Cwrs

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Effective Pedagogy ED31630 30
Evaluating Learning and Skills EDM1430 30
Pedagogy and Curriculum Knowledge ED31530 30
Professional Studies EDM1330 30

Dysgu ac Addysgu

|