MSc

Peirianneg Sbectrwm Radio

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2023

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad 2:2 Bachelors (Honours) degree in a relevant subject area or equivalent. Non-graduates will be considered individually based on relevant work experience.

Yn ôl i'r brig

Trosolwg o'r Cwrs

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Modiwlau Dechrau Medi - 2023

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advanced Wireless Networks - 5G and Beyond PHM2220 20
Antennas and Wave Propagation PHM2820 20
Electromagnetic Theory and Microwave Devices PHM2420 20
Prosiect MSc FGM5560 60
Professional and Research Skills PHM7220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
International Strategy and Operations ABM5220 20
Leading and Managing Project ABM3420 20
Programming for Scientists CSM0120 20
Project Management Tools and Techniques ABM2920 20
Quality Engineering and Management ABM2820 20

Gyrfaoedd

Dysgu ac Addysgu

|