PhD

Llyfrgellyddiaeth

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad Gradd Baglor (Anrhydedd) 2:1 neu gyfatebol mewn maes pwnc perthnasol.

Gofynion Iaith Saesneg IELTS 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran, neu gyfatebol

Gofynion Eraill Dylai ymgeiswyr gyflwyno cynnig ymchwil llawn yn rhan o'r broses ymgeisio

Yn ôl i'r brig

Ffioedd a Chyllid

Duration of Study

Research may be undertaken on a full-time or part-time basis. The minimum periods of study for a Masters Degree (MPhil) are one year full-time or two years part-time. For a doctoral degree (PhD) the minimum period is three years full-time or five years part-time. For those candidates who already possess a Masters Degree obtained by research or advanced study, the period of study is reduced by one year.

Part-time candidates for the Masters Degree who are resident in the UK or the Republic of Ireland normally visit the Department at least once each term. Part-time overseas candidates for the Masters Degree are required to spend a total of at least three months in residence at the Department at times to be agreed with their Director of Studies.

The Director of Studies will determine the period of attendance at the Department for part-time Doctoral candidates.

Please visit our School's Research pages for information regarding our staff, areas of interest, facilities and other information

Trosolwg o'r Cwrs

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Quantitative Data Collection and Analysis (for social scientists) PGM1010 10
Dulliau Darllen MOR0510 10
Manuscript Skills: Post Medieval Palaeographic and Diplomatic PGM1210 10
Principles of Research Design PGM0210 10
Ways of Reading PGM0410 10

|