PhD

Y Gyfraith

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs M1450
  • Cymhwyster

    PHD

  • Hyd y Cwrs nodweddiadol

    3 Blwyddyn

Ymgeisio Nawr

Trosolwg

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Quantitative Data Collection and Analysis PGM1010 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Manuscript Skills: Post Medieval Palaeographic and Diplomatic PGM1210 10
Principles of Research Design PGM0210 10
Ways of Reading PGM0410 10

|