PhD

Cymraeg

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad 2:1 Bachelors (Honours) degree in a relevant subject area, or equivalent.

English Language Requirements IELTS 6.5 with minimum 5.5 in each component, or equivalent

Gofynion Arall Applicants should submit a full research proposal at the point of application

Yn ôl i'r brig

Prif Ffeithiau

Cymraeg

Mae Adran y Gymraeg wedi'i lleoli yn Adeilad Parry-Williams, yn agos i'r Lyfrgell Hugh Owen sy'n cynnwys scasgliadau Cymraeg a Cheltaidd arbennig.  Gerllaw mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru, un o'r llyfrgelloedd hawlfraint prin ym Mhrydain. Mae ei llawysgrifau a'i harchifau yn brif adnodd i ysgolheigion Cymru.

Mae gan y Brifysgol ddiwylliant uwchraddedig bywiog: cynhelir seminarau ymchwil rheolaidd yn Adran y Gymraeg ac mewn adrannau eraill, a gall y myfyrwyr hefyd fynd i seminarau yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd. Mae digonedd o gyfleodd ar gael i ddatblygu rhuglder yn y Gymraeg ac i ymarfer Gwyddeleg, Llydaweg a Gaeleg yr Alban gyda graddedigion ac israddedigion eraill mewn grwpiau anffurfiol.

English

The Department of Welsh is situated in the Parry-Williams Building, near the University's Hugh Owen Library with it's outstanding Welsh and Celtic collections. Close at hand is the National Library of Wales, one of the few copyright libraries in Britain. Its manuscript and archival holdings in particular are a prime resource for Welsh scholars.

The University has a lively postgraduate scene: regular research seminars are held in the Department of Welsh and in other departments, and students may also attend seminars in the Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies. There are ample opportunities to gain fluency in Welsh, and to practise Irish, Breton and Scottish Gaelic with other graduates and undergraduates in informal groups.

Trosolwg o'r Cwrs

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Principles of Research Design PGM0210 10
Ways of Reading PGM0410 10

|