PhD

Cymraeg

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Am ganrif a mwy mae Adran y Gymraeg Aberystwyth wedi bod yn ganolfan ymchwil o fri rhyngwladol. Mae arbenigedd ei 8 aelod o staff dysgu yn rhychwantu pob maes a chyfnod yn iaith a llenyddiaeth Cymru yn ogystal ag Astudiaethau Celtaidd. Rydym yn cynnig hyfforddiant a goruchwyliaeth i fyfyrwyr ymchwil (MPhil neu PhD), ac rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sydd â chymwysterau da.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad 2:1 Bachelors (Honours) degree in a relevant subject area, or equivalent.

English Language Requirements IELTS 6.5 with minimum 5.5 in each component, or equivalent

Gofynion Arall Applicants should submit a full research proposal at the point of application

Yn ôl i'r brig

Prif Ffeithiau

The Department of Welsh is situated in the Parry-Williams Building, near the University's Hugh Owen Library with it's outstanding Welsh and Celtic collections. Close at hand is the National Library of Wales, one of the few copyright libraries in Britain. Its manuscript and archival holdings in particular are a prime resource for Welsh scholars.

The University has a lively postgraduate scene: regular research seminars are held in the Department of Welsh and in other departments, and students may also attend seminars in the Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies. There are ample opportunities to gain fluency in Welsh, and to practise Irish, Breton and Scottish Gaelic with other graduates and undergraduates in informal groups.

Trosolwg o'r Cwrs

Ar gyfer y graddau hyn gellir dewis unrhyw bwnc o holl faes llenyddiaeth ac iaith Gymraeg. Mae ymchwilwyr yn y blynyddoedd diweddar wedi gweithio ar bynciau mor amrywiol ag: enwau personol dynion yng Nghymru, Cernyw a Llydaw, 400-1400AD; gwrywdod a llenyddiaeth Gymraeg o'r oesoedd canol; gwisgoedd mewn llenyddiaeth ganoloesol c1100-c1600; canu cynnar Guto’r Glyn; llên gwerin Gwylliaid Cochion Mawddwy; barddoniaeth Lewis Morris; nofelau Lleifior Islwyn Ffowc Ellis; agweddau ar nofelau Marion Eames; a chyfraniad Myrddin ap Dafydd fel ffigwr diwylliannol. Gall myfyrwyr dynnu ar yr amrediad eang o arbenigedd academaidd a ddarperir gan staff yr Adran yn y Gymraeg ac yn yr ieithoedd Celtaidd eraill.

|