MSc

Cynhyrchu Bwyd yn Gynaliadwy ac Effeithlon

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Mai 2023

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad 2:2 Bachelors (Honours) degree in a relevant subject area or equivalent.  Non-graduates must have at least 24 months of relevant full-time work experience in an agri-food industry.

Gofynion Iaith Saesneg IELTS 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran, neu gyfatebol

Gofynion Eraill Anogir ymgeiswyr i gyflwyno eu CV diweddaraf yn rhan o'u cais.

Yn ôl i'r brig

Ffioedd a Chyllid

Course Fees:

See the Fees information page.

This course is eligible for a Commonwealth Distance Learning Scholarship 2023 (apply before 28th March).

Funding:

Funding opportunities may be available, please check the funding calculator for details.

International scholarships:

International scholarships of up to 80% are available: Find out more and apply at ibersdl.org.uk/registration/international-scholarships 

Trosolwg o'r Cwrs

Modiwlau Dechrau Medi - 2023

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Research Methods BDM0120 20
Dissertation BDM3560 60

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Business Management for Rural Entrepreneurs BDM8320 20
Genetics and Genomics in Agriculture BDM5820 20
Grassland Systems BDM5120 20
Livestock Health and Welfare BDM5920 20
Livestock Nutrition BDM0320 20
Livestock Production Science BDM5420 20
Nuffield Scholarship Project (Post-Completion) BDM1840 40
Organic and Low Input Ruminant Production BDM7520 20
Plant Breeding BDM8420 20
Ruminant Gut Microbiology BDM2820 20
Silage Science BDM5620 20

Dysgu ac Addysgu

|