LLB

Y Gyfraith

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Mae ein gradd LLB yn y Gyfraith gyda blwyddyn sylfaen integredig, a ddysgir yn yr adran cyfraith hynaf a mwyaf sefydledig yng Nghymru, yn heriol ac yn ysgogol. Wedi’i gynllunio ar gyfer darpar fyfyrwyr nad oes ganddynt gefndir academaidd ddigonol neu berthnasol, mae’r cwrs gyda blwyddyn sylfaen integredig yn ddewis perffaith i gael mynediad at y cyllun gradd hynod boblogaidd hwn. Yn ystod y flwyddyn sylfaen, byddwch yn dysgu sgiliau academaidd allweddol ac yn datblygu sylfaen gadarn a fydd yn eich galluogi i fynd ymlaen i fwynhau’r cwrs gradd llawn.


Trosolwg o'r Cwrs

Mae ein graddau LLB yn cynnig sylfaen i’r rhai sy’n bwriadu cymhwyso’n gyfreithiwr neu’n fargyfreithiwr yng Nghymru a Lloegr.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr y Gyfraith (gyda blwyddyn sylfaen integredig) yn Aberystwyth:

 • bod yn rhan o un o’r adrannau cyfraith mwyaf profiadol ac uchaf ei pharch yng Nghymru
 • cael eich dysgu gan staff proffesiynol sy’n weithgar gyda sefydliadau mawr megis GRETA, Cyfoeth Naturiol Cymru, y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, a Swyddfa Uwch Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Hawliau Dynol
 • cyfleoedd i gynorthwyo ymarferwyr cyfreithiol gyda gweithgareddau cynghori cleientiaid
 • cyfleoedd profiad gwaith ym meysydd busnes, cyfiawnder troseddol, awdurdodau lleol, a’r llysoedd
 • cyfleoedd i ddilyn modiwlau i’ch paratoi ar gyfer yr Arholiad Cymhwyso Cyfreithwyr
 • y cyfle i ddatblygu’ch sgiliau eirioli ac ymgyfreitha trwy ymuno â’r gymdeithas ymryson.


Ein Staff

Mae gan staff Adran y Gyfraith a Throseddeg gan mwyaf naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu mae ganddynt brofiad proffesiynol a chymwysterau fel cyfreithwyr wrth eu gwaith. Mae gan lawer o'r staff hefyd gymhwyster dysgu uwchraddedig (Addysg Uwch).

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sylfaen Sgiliau Academaidd 1 CY01020 20
Sylfaen Sgiliau Academaidd 2 CY01120 20
Foundation - Dialogue GS00120 20
Foundation in Liberal Arts GS00220 20
Information in a Post-Truth World GS01120 20
Learning Experience GS00320 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Contract Law LC13820 20
Cyfraith Droseddol CT10520 20
Sgiliau ac Ymchwil Cyfreithiol CT10420 20
System Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol CT10120 20
Tort LC11120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyniad i Droseddeg CT12220 20
Cyflwyniad i Droseddeg CT12220 20
Law in Action LC13220 20
Y Gyfraith ar Waith CT13220 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Equity and Trusts LC34920 20
Land Law LC34820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Commercial Law LC36220 20
Crime and Punishment in Historical Perspective LC33020 20
Criminal Justice and the Penal System LC36320 20
Critical Perspectives on Imprisonment LC32020 20
Critical and Radical Criminology LC37120 20
Employability Skills for Professionals LC36620 20
Environmental Law LC37720 20
Family and Child Law LC36420 20
Human Rights LC35220 20
Intellectual Property Law LC38620 20
International Law LC36920 20
Introduction to Criminology LC32220 20
Labour Law LC36820 20
Law and Criminology Dissertation LC39020 20
Medicine Ethics and the Law LC36720 20
Police, Policing and Society LC31020 20
Principles of Evidence LC36520 20
Psychological Explanations of Criminal Behaviour LC38120 20
Psychology and Crime LC34020 20
Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol CT36620 20
Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg CT39020 20
Treatment and Rehabilitation of Offenders LC39120 20
Youth Crime and Justice LC36120 20
Yr Heddlu, Plismona a'r Gymdeithas CT31020 20
Cyfraith Tir CT34820 20
Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau CT34920 20
Business Law and Practice and Solicitors Accounts LC31420 20
Company Law LC37220 20
Contemporary Issues in Criminology LC34220 20
Crime and the Media LC34320 20
Criminal Law and Practice LC31620 20
Cyflwyniad i Droseddeg CT32220 20
Dispute Resolution in Contract and Tort LC31520 20
Drugs and Crime LC38220 20
Principles of Professional Conduct, Public & Administrative Law, Legal System of England & Wales & L LC31320 20
Property Law and Practice LC31820 20
Psychopathology LC39220 20
Trosedd & Chyfiawnder Ieuenctid CT36120 20
Troseddeg Feirniadol a Radical CT37120 20
Trusts, Wills and the Administration of Trusts and Estates LC31720 20
Victimology LC30820 20

Gyrfaoedd

Wrth raddio o’r radd LLB yn y Gyfraith gyda blwyddyn sylfaen integredig, byddwch yn ymgeisydd cryf ar gyfer hyfforddi i fod yn fargyfreithiwr neu’n gyfreithiwr. Bydd dewisiadau gyrfaol eraill ar agor i chi hefyd, ac mae’r rhain yn cynnwys:

 • troseddeg
 • rheoli arian
 • busnes
 • adnoddau dynol
 • cysylltiadau rhyngwladol
 • newyddiaduraeth
 • addysg.


Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Dyma’r modiwlau y mae’n bosibl y byddwch yn eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Sylfaen Sgiliau Academaidd 1 a 2/Academic Skills Foundation 1 & 2
 • Critical Thinking and Research Skills
 • Foundation - Dialogue
 • Foundation in Liberal Arts
 • Learning Experience.

Yr ail flwyddyn:

 • Cyfraith Cytundebau/Contract Law
 • Cyfraith Droseddol/Criminal Law
 • Y Gyfraith ar Waith neu Cyflwyniad i Droseddeg//Law in Action or Introduction to Criminology
 • Systemau Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol/Legal and Criminal Justice Systems
 • Sgiliau ac Ymchwil Cyfreithiol/Legal Skills and Research
 • Cyfraith Camwedd/Tort.

Y drydedd flwyddyn:

 • Cyfraith Gyhoeddus/Public Law
 • Cyfraith Ewrop/European Law.

Y flwyddyn olaf:

 • Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau/Equity and Trusts
 • Cyfraith Tir/Land Law.

Dyma rai o’r modiwlau dewisol y gallwch eu hastudio i ddatblygu eich diddordebau arbenigol:

 • Commercial Law
 • Criminal Justice and The Penal System
 • Drugs and Crime
 • Environmental Law
 • Humanitarian Law
 • Yr Heddlu, Plismona a’r Gymdeithas/Police, Policing and Society
 • Psychological Explanations of Criminal Behaviour.


Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS

Safon Uwch Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Bagloriaeth Ryngwladol:
Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Bagloriaeth Ewropeaidd:
Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|