BA

Gwleidyddiaeth a Hanes Modern

BA Gwleidyddiaeth a Hanes Modern Cod V135 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Mae'r cynllun gradd Gwleidyddiaeth a Hanes Modern yn gyfuniad perffaith i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn deall damcaniaeth wleidyddol a'r gorffennol diweddar. Mae'n cyfuno arbenigedd haneswyr a gwyddonwyr gwleidyddol mewn strwythur cwrs integredig, sy'n cynnig rhyddid sylweddol wrth ddewis modiwlau hanes a gwleidyddiaeth. Bydd yr addysgu'n cael ei rannu rhwng yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol a'r Adran Hanes a Hanes Cymru.

Yn rhan o'r cwrs gradd hwn, byddwch yn archwilio themâu allweddol megis pŵer, trais, economeg a chymdeithas yn ogystal â'r modd y mae'r grymoedd hyn wedi siapio ein byd modern. Byddwch hefyd yn dysgu am sut mae meddylfryd ym meysydd gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol wedi effeithio ar y syniadau sydd wedi llunio'r strwythurau gwleidyddol yr ydym yn byw oddi mewn iddynt.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Gwleidyddiaeth a Hanes Modern yn Aberystwyth?

 • Byddwch yn cael eich addysgu mewn dwy adran hir-sefydlog ac uchel eu bri. Dysgir Hanes yn Aberystwyth ers 1872, a'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn Aberystwyth oedd yr adran wleidyddiaeth gyntaf yn y byd pan y sefydlwyd hi yn 1919.
 • Byddwch yn cael eich tywys a'ch mentora gan ddarlithwyr brwdfrydig, sy'n ymroddedig i ddarparu amgylchedd dysgu arloesol a dynamig i chi.
 • Mae un o lyfrgelloedd mwya'r byd, sef Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ar garreg ein drws. Mae'r sefydliad hawlfraint hwn yn cael copi o bob llyfr a gaiff ei gyhoeddi yn y DU.
 • Cewch gyfleoedd i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol yn ystod eich cwrs gradd. Yn yr adran Hanes, cewch y cyfle i ymuno â Chymdeithas Hanes Prifysgol Aberystwyth a chymryd rhan mewn digwyddiadau cymdeithasol ac ymweliadau ag amgueddfeydd ac orielau a lleoliadau eraill sy'n gyfoeth o hanes. Yn yr adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, cewch y cyfle i fod yn rhan o'n cynllun Lleoliadau Seneddol clodfawr, ochr yn ochr ag Aelod Senedd Cymru (Senedd Cymru, Caerdydd) neu Aelod Seneddol (Tŷ'r Cyffredin, San Steffan), ac i fod yn gyfranogwyr gweithgar i Interstate', sef y cyfnodolyn hynaf gan fyfyrwyr ar Wleidyddiaeth Ryngwladol yn y DU.
Ein Staff

Mae staff yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn ymchwilwyr gweithgar ac yn arbenigwyr yn eu meysydd Hanes. Mae’r mwyafrif wedi cymhwyso gyda PhD ac mae ganddynt TUAAU hefyd. I ganfod mwy am ein staff, ewch i’n tudalen staff yr adran.

Mae pob un o ddarlithwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymchwilwyr gweithgar ac mae ganddynt gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Llunio Hanes HA20120 20
People and Power: Understanding Comparative Politics Today IQ23920 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century IP28320 20
African-American History, 1808 to the Present HY28320 20
Between Revolution and Reform: China since 1800 HY28520 20
Britain and Ireland in War and Peace since 1800 IP28820 20
Britain and World Politics from Global Empire to Brexit: The Diplomacy of Decline IQ22620 20
Capitalism and International Politics IQ22820 20
Cenedlaetholdeb mewn Theori a Realiti GW29920 20
China From the Opium War to the Present IP29820 20
Climate Change Politics IP21420 20
Climate Change and International Politics in the Anthropocene IP20720 20
Climate Coloniality IP29520 20
Concro'r Byd: Twf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc HA21820 20
Contemporary Latin America IP28720 20
Crime, Riot and Morality in Wales 1750-1850 WH23420 20
Culture, Society and the Victorians HY29320 20
Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell GW25820 20
Cymru a Brenhinoedd Prydain: Gwrthdaro, Grym a Hunaniaeth yn Ynysoedd Prydain, 1039-1417 HC20120 20
Cymru a'r Tuduriaid HC23520 20
Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau a Thrafodaethau GW20120 20
Datganoli a Chymru GW25020 20
Devolution and Wales IP25020 20
Diwylliant, Cymdeithas a'r Fictoriaid HA29320 20
Economic Diplomacy and Leadership IQ24320 20
Environmental History of the Neotropics (Latin America and the Caribbean) in the Capitalocene HY29120 20
European Security in 21st Century IP23620 20
Famine in Medieval England HY25520 20
From Poor Law to Welfare State: Poverty and Welfare in Modern Britain, 1815-1948 HY29220 20
Gender, Conflict and Security IP26720 20
Germany since 1945 HY29620 20
Global Politics and the Refugee Regime IQ25520 20
Gwleidyddiaeth mewn Cymdeithasau Amrywiaethol GQ23720 20
Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? GQ23820 20
International Politics and Global Development IP29220 20
International Politics and the Nuclear Age IP20420 20
International Relations: Perspectives and Debates IP20120 20
Intervention and Humanitarianism IQ20220 20
Knowing about Violent Conflict in International Politics IQ24420 20
Magic in the Middle Ages: From Antiquity to the Eve of the Witch Craze HY25920 20
Media and Society in Twentieth Century Britain HY27520 20
Medieval England and Germany, c. 1050-1250 HY25620 20
Middle Powers in the Global Political Economy IQ27120 20
Militaries and Crisis: Where Strategy Meets Society IP20820 20
Nationalism in Theory and Practice IP29920 20
Political Theory IP22220 20
Politics in Diverse Societies IQ23720 20
Questions of International Politics IP26820 20
Race in Global Politics IQ20020 20
Refugee Simulation IQ25620 20
Rhyfel Cartref America HA26820 20
Roads to Modernity: Germany and Japan in the Age of Empires, 1860s-1930s HY28920 20
Russian Security in the 21st Century IP21820 20
Russian intelligence from Lenin to Putin IQ24920 20
Science, Religion and Magic HY28620 20
Science, Technology, and International Relations IP23020 20
Southeast Asia at the crossroads (c.1400 to the present) HY29920 20
Stori America, 1607-1867, ar Ffilm a Theledu HA24520 20
Stori yr Unol Daleithiau ar Ffilm a Theledu, 1865-2008 HA28120 20
Strategy, Intelligence and Security in International Politics IQ25120 20
Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War IP24520 20
The Arab-Israeli Wars IP21320 20
The Atlantic World, 1492-1825 HY29720 20
The BRICS in World Politics IQ20320 20
The British Army's Image in Battle, from the Crimean to the Present IQ20920 20
The British Isles in the Long Eighteenth Century HY22020 20
The European Reformation HY26520 20
The European Union: Politics, Policies, Problems IP23820 20
The Governance of Climate Change: Simulation Module IP22320 20
The Long Shadow of the Second World War IP22720 20
The Making of Europe: Christendom and beyond, c. 1000-1300 HY25720 20
The Nazi Dictatorship: Regime and Society in Germany 1933-1945 HY29420 20
The Past and Present US Intelligence IP26020 20
The Politics and Paradoxes of International Organisations IQ26020 20
The Second World War in Europe IP26420 20
The Tudors: A European Dynasty? HY20920 20
Total War, Total Peace IQ23420 20
Trade Wars and the Liberal Order IQ21620 20
Trosedd, Terfysg a Moesoldeb yng Nghymru 1750-1850 HC23420 20
UK Politics Today: A Union Under Strain? IQ23820 20
Wales and the Kings of Britain: Conflict, Power and Identities in the British Isles 1039-1417 WH20120 20
Wales under the Tudors WH23520 20
War Crimes IQ25720 20
War, Politics and People: England in Context in the Fourteenth Century HY26720 20
Warfare after Waterloo: Military History 1815-1918 IP25320 20
Women and Global Development IP29620 20
Y Meddwl Cymreig mewn Syniadaeth Ryngwladol GQ20920 20
Beirdd a Noddwyr: Llên a Hanes c.1300-1500 CY20720 20
Gwrando ar Hanes: Y mudiad Hawliau Sifil yn America HA24720 20
History as myth-Making: the 'Myth of the Blitz' HY23420 20
Interdisciplinary and decolonial history HY24320 20
Memory, Myth and History: Investigating Medieval Chronicles, c. 1000-1250 HY24120 20
Reading a Building HY23120 20
Recounting Racism: Oral History and Modern American Race Relations. HY25020 20
Seals in Their Context in Medieval England and Wales HY24420 20
Victorian Visions: Exploring Nineteenth-Century Exhibitions HY24620 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century IP38320 20
African-American History, 1808 to the Present HY38820 20
Between Revolution and Reform: China since 1800 HY38520 20
Britain and Ireland in War and Peace since 1800 IP38820 20
Britain and World Politics from Global Empire to Brexit: the Diplomacy of Decline: IQ32620 20
Capitalism and International Politics IQ32820 20
Cenedlaetholdeb Mewn Theori a Realiti GW39920 20
China From the Opium War to the Present IP39820 20
Climate Change and International Politics in the Anthropocene IP30720 20
Climate Coloniality IP39520 20
Concro'r Byd: Tŵf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc HA31820 20
Contemporary Latin America IP38720 20
Crime, Riot and Morality in Wales 1750-1850 WH33420 20
Culture, Society and the Victorians HY39320 20
Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell GW35820 20
Cymru a Brenhinoedd Prydain: Gwrthdaro, Grym a Hunaniaeth yn Ynysoedd Prydain, 1039-1417 HC30120 20
Cymru a'r Tuduriaid HC33520 20
Datganoli a Chymru GW35020 20
Devolution and Wales IP35020 20
Diwylliant, Cymdeithas a'r Fictoriaid HA39320 20
Economic Diplomacy and Leadership IQ34320 20
Environmental History of the Neotropics (Latin America and the Caribbean) in the Capitalocene HY39120 20
European Security in the 21st Century IP33620 20
Famine in Medieval England HY35520 20
From Poor Law to Welfare State: Poverty and Welfare in Modern Britain, 1815-1948 HY39220 20
Gender, Conflict and Security IP36720 20
Germany since 1945 HY39620 20
Global Politics and the Refugee Regime IQ35520 20
Gwleidyddiaeth mewn Cymdeithasau Amrywiaethol GQ33720 20
Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? GQ33820 20
International Politics and the Nuclear Age IP30420 20
Intervention and Humanitarianism IQ30220 20
Knowing about Violent Conflict in International Politics IQ34420 20
Magic in the Middle Ages: From Antiquity to the Eve of the Witch Craze HY35920 20
Media and Society in Twentieth Century Britain HY37520 20
Medieval England and Germany, c. 1050-1250 HY35620 20
Middle Powers in the Global Political Economy IQ37120 20
Militaries and Crisis: Where Strategy Meets Society IP30820 20
Nationalism in Theory and Practice IP39920 20
Political Theory IP32220 20
Politics in Diverse Societies IQ33720 20
Race in Global Politics IQ30020 20
Refugee Simulation IQ35620 20
Rhyfel Cartref America HA36820 20
Roads to Modernity: Germany and Japan in the Age of Empires, 1860s-1930s HY38920 20
Russian Security in the 21st Century IP31820 20
Russian intelligence from Lenin to Putin IQ34920 20
Science, Religion and Magic HY38620 20
Science, Technology, and International Relations IP33020 20
Southeast Asia at the crossroads (c. 1400 to the present) HY39920 20
Stori America, 1607-1867, ar Ffilm a Theledu HA34520 20
Stori yr Unol Daleithiau ar Ffilm a Theledu, 1865-2008 HA38120 20
Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War IP34520 20
The Arab Israeli Wars IP31320 20
The Atlantic World, 1492-1825 HY39720 20
The BRICS in World Politics IQ30320 20
The British Army's Image in Battle, from the Crimean to the Present IQ30920 20
The British Isles in the Long Eighteenth Century HY30120 20
The European Reformation HY36520 20
The European Union: Politics, Policies, Problems IP33820 20
The Long Shadow of the Second World War IP32720 20
The Making of Europe: Christendom and beyond, c. 1000-1300 HY35720 20
The Nazi Dictatorship: Regime and Society in Germany 1933-1945 HY39420 20
The Past and Present of US Intelligence IP36020 20
The Politics and Paradoxes of International Organisations IQ36020 20
The Second World War in Europe IP36420 20
The Tudors: A European Dynasty? HY30920 20
Total War, Total Peace IQ33420 20
Trade Wars and the Liberal Order IQ31620 20
Trosedd, Terfysg a Moesoldeb yng Nghymru 1750-1850 HC33420 20
UK Politics Today: A Union Under Strain? IQ33820 20
Wales and the Kings of Britain: Conflict, Power and Identities in the British Isles 1039-1417 WH30120 20
Wales under the Tudors WH33520 20
War Crimes IQ35720 20
War, Politics and People: England in Context in the Fourteenth Century HY36720 20
Women and Global Development IP39620 20
Y Meddwl Cymreig Mewn Syniadaeth Ryngwladol GQ30920 20
Britain at War 1939-45 (Part 1) HQ37520 20
Britain at War 1939-45 (Part 2) HQ37620 20
Bywyd a Gwaith ym Meysydd Glo Prydain, 1842-1914 (Rhan 1) HP37420 20
Bywyd a Gwaith ym Meysydd Glo Prydain, 1914-1948 (Rhan 2) HP37520 20
Cathedrals in Medieval England and Wales Part 1 HQ33320 20
Cathedrals in Medieval England and Wales Part 2 HQ33420 20
Traethawd Estynedig HA30340 40
Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig GW30040 40
From Burma to Myanmar (Part I): colonial Burma under British rule (1824-1941) HQ39220 20
From Burma to Myanmar (Part II): Challenges for a young nation state since 1942 HQ39320 20
Gwrthryfel Glyndŵr 1: Hynt a Helynt y Gwrthryfel HP33120 20
Gwrthryfel Glyndŵr 2: Cwestiynau Allweddol HP33220 20
Ritual, kingship and power in Norman and Angevin England: methods, sources & actors (Part 1) HQ33120 20
Ritual, kingship and power in Norman and Angevin England: methods, sources & actors (Part 2) HQ33220 20
The English Reformation, 1520-58: Revolution and Counter Revolution HQ35020 20
The English Reformation, 1558-1648: Consolidation and Conflict HQ35620 20
The Invisible Empires: The First Ku Klux Klan and American Society, 1865-1915 HQ39620 20
The Invisible Empires: The Second Ku Klux Klan and American Society, 1915-1944 HQ39720 20
The Irish in Britain, c. 1850-1922 (Part 2): Community and Conflict HQ35520 20
The Irish in Britain, c.1815-70 (Part 1): Migration and Settlement HQ35420 20
Traethawd Estynedig HA30340 40

Gyrfaoedd

Beth mae ein graddedigion yn ei wneud erbyn hyn? 

Mae graddedigion o'n hadran wedi dilyn gyrfaoedd yn y meysydd canlynol: 

 • y Gwasanaeth Sifil
 • gwasanaethau diogelwch
 • adrannau ymchwil y llywodraeth
 • Materion Cyhoeddus
 • addysg
 • ymchwil gymdeithasol.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i mi wrth astudio yn y Brifysgol?

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein haddysgu. Rydym yn addysgu ein myfyrwyr i anelu am yr yrfa maen nhw'n dymuno ei chael, ac nid y swydd y gallan nhw ei chael.

 • Cynllun Lleoliadau Seneddol - Mae'r cynllun clodfawr hwn sy'n cael ei redeg gan yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn eich galluogi i gael profiad gwaith gwerthfawr gydag Aelod Senedd Cymru (Senedd Cymru, Caerdydd) neu Aelod Seneddol (Tŷ'r Cyffredin, San Steffan) am gyfnod o 4-6 wythnos yn ystod yr haf. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn llunio adroddiadau ac areithiau, yn cyflawni prosiectau ymchwil, ac yn ymateb i faterion yn yr etholaeth. Mae'n bosib y bydd cyfleoedd pellach i chi gymryd rhan mewn etholiadau a materion rhyngwladol amrywiol.
 • Lleoliadau gwaith i fyfyrwyr yn y sector treftadaeth - Mae gan yr Adran Hanes a Hanes Cymru gysylltiadau cryf gyda'r sector treftadaeth, a phortffolio sefydledig o leoliadau myfyrwyr. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi treulio hyd at dair wythnos yn y Llyfrgell Genedlaethol (gan gynnwys cyfleoedd drwy gyfrwng y Gymraeg), Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, a Chymdeithas Hynafiaethwyr Llundain. Mae'r lleoliadau hyn yn rhoi cyfle i gael profiad ymarferol a chipolwg o'r sector treftadaeth, ac maent yn werthfawr iawn ar gyfer y CV!
 • Interstate - Mae'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn gartref i'r cyfnodolyn hynaf gan fyfyrwyr ar wleidyddiaeth ryngwladol yn y DU, sy'n rhoi cyfle unigryw i chi gyhoeddi eich gwaith (sy'n arbennig o fanteisiol os byddwch yn dymuno cyflawni astudiaeth ôl-raddedig) neu i gael profiad gwerthfawr yn gweithio fel rhan o'r tîm golygyddol. Mae cymdeithasau myfyrwyr cyffrous yn meithrin ymdeimlad cryf o gymuned yn yr adran, gan gynnig rhaglen o ddadleuon gwleidyddol, siaradwyr gwadd, cynadleddau a gweithdai, ochr yn ochr â gweithgareddau cymdeithasol niferus fel y ddawns flynyddol.

Pa sgiliau fydda i'n eu cael os bydda i'n astudio Gwleidyddiaeth a Hanes Modern ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Bydd astudio am radd mewn Gwleidyddiaeth a Hanes Modern yn rhoi ystod o sgiliau trosglwyddadwy i chi sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • sgiliau effeithiol mewn datrys problemau a meddwl yn greadigol
 • gwneud cyflwyniadau effeithiol
 • sgiliau ymchwil
 • y gallu i lunio dadleuon gwybodus o dan gyfyngiadau amser
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb
 • defnyddio'r adnoddau a'r platfformau digidol diweddaraf.

Cyfleoedd rhyngwladol

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig cyfle oes i chi astudio, gwirfoddoli neu weithio mewn gwlad arall, am flwyddyn academaidd, semester sengl neu ychydig wythnosau yn y gwyliau. Archwiliwch ddiwylliannau eraill, heriwch eich hun a chasglwch brofiadau a fydd yn helpu gyda'ch gyrfa. Gall yr amser a dreulir yn archwilio gwlad a diwylliant newydd hogi'ch sgiliau rhyngbersonol, gwella'ch gallu iaith, ac ehangu eich meddylfryd rhyngwladol. Canfod ble gallwch chi fynd.

Sgyrsiau graddedig a mentora gan gyn-fyfyrwyr

Mae’r cynllun e-Fentora yn gyfle i chi gysylltu â chyn-fyfyrwyr o amrywiaeth o yrfaoedd, a hynny mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Bydd hyn yn rhoi’r cyfle ichi ganfod beth oedd eu llwybr nhw i’w swyddi presennol a pha wybodaeth y gallant ei rhannu wrth i chi feddwl am eich camau nesaf. Mae’r Adran Hanes a Hanes Cymru’n cydweithio â’r Gwasanaeth Gyrfaoedd gyda’r bwriad o drefnu sgyrsiau gan gyn-fyfyrwyr ar wahanol adegau yn eu gyrfaoedd, megis y sgwrs lwyddiannus: ‘O’r brifysgol i yrfa ym maes treftadaeth ddiwylliannol: y camau cyntaf’, a gyflwynwyd gan un o’n graddedigion diweddar a lwyddodd i gael lle ar raglen uchel ei bri i hyfforddai yn Oriel y Tate.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i wneud profiad gwaith wrth astudio? 

Dysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Cyfleoedd Rhyngwladol

Ceir gwybodaeth am gyfleoedd i dreulio amser dramor yn ystod eich gradd o dan 'Astudio dramor' yn y brif fwydlen ochr-chwith ar dudalen gartref y ddwy adran.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn archwilio:

 • sgiliau hanesyddol
 • dulliau a chyfnodau newydd
 • gwaith gwleidyddol a hanesyddol diweddar a chyffrous
 • datblygiad a hynt cysylltiadau rhyngwladol yn ystod yr ugeinfed ganrif
 • ystod o safbwyntiau ac ymagweddau tuag at astudio gwleidyddiaeth ryngwladol.

Yn ystod eich ail a'ch trydedd flwyddyn, byddwch yn archwilio pynciau fel:

 • dull hanesyddol
 • damcaniaeth wleidyddol
 • modernedd cynnar yn Ewrop
 • rhyfel a chymdeithas mewn Hanes
 • esblygiad rhyfela ers Napoleon
 • Cymru ramantaidd
 • rhywedd mewn Hanes
 • cymdeithas Prydain a'r chwyldro Ffrengig
 • Napoleon
 • Prydain yn rhyfela
 • Y drydedd Reich
 • rhyfel Fietnam
 • defod, brenhiniaeth a grym yn Lloegr Normanaidd ac Angevin
 • agweddau gwleidyddol a hanesyddol ar y Rhyfel Oer
 • cudd-wybodaeth a diogelwch yn yr ugeinfed ganrif
 • rôl rhyfela yn hanes gwladwriaethau a rhanbarthau allweddol (fel yr UDA, Rwsia, y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, a'r Dwyrain Canol).

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Darperir y radd hon ar ffurf darlithoedd a seminarau.

Byddwn yn dynodi tiwtor personol i chi a fydd gyda chi drwy gydol eich gradd. Bydd yn eich helpu gydag unrhyw broblemau, boed yn faterion academaidd neu bersonol.

Rydym yn asesu ein myfyrwyr ar ffurf traethodau, adroddiadau, arholiadau, adolygiadau llyfr, logiau dysgu a chyflwyniadau.

Rydym yn annog ein myfyrwyr i gymryd rhan yn y Gemau Argyfwng, sef gweithgaredd preswyl blynyddol i ffwrdd o Aberystwyth. Mae'r Gemau Argyfwng wedi bod yn seiliedig ar argyfyngau dyngarol ac amgylcheddol, proses heddwch Gogledd Iwerddon, etholiad arlywyddol yr Unol Daleithiau, rhyfel rhwng Rwsia a Georgia, rhaglen niwclear Iran, a Brecsit. Bydd y Gemau Argyfwng yn caniatáu i chi ddysgu am agweddau ar wleidyddiaeth ryngwladol na ellir eu haddysgu mewn darlithoedd a seminarau, yn enwedig y cyfyngiadau mae arweinwyr gwleidyddol yn eu hwynebu wrth ymateb i argyfyngau amrywiol. Yn ddi-os, dyma uchafbwynt y flwyddyn. 

Tystiolaeth Myfyrwyr

Rhoddodd y cwrs Gwleidyddiaeth a Hanes Modern ym Mhrifysgol Aberystwyth gyfle ardderchog i fi brofi arbenigedd dwy adran wych. Mae cwrs V135 wedi'i deilwra'n arbennig i fyfyrwyr sydd â diddordeb yn sut mae'r byd wedi newid dros amser, ac elfennau gwleidyddol pwysig y newid hwnnw. Gan ein bod ni'n gallu dewis o blith rhestr hir o fodiwlau yn y ddwy adran, rydw i wedi gallu canolbwyntio ar yr agweddau ar newid hanesyddol a gwleidyddol rwy'n ymddiddori ynddyn nhw fwyaf. Hefyd, mae'r staff a'u harbenigedd wedi rhoi profiad dysgu eithriadol a chefnogaeth ragorol i fi.

Alan Donaldson

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|