BA

Drama a Theatr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Drama a Theatr 

BA (Anrh) - gyda blwyddyn sylfaen integredig

Wedi’i gynllunio ar gyfer darpar fyfyrwyr nad oes ganddynt gefndir academaidd ddigonol neu berthnasol, mae’r cwrs gyda blwyddyn sylfaen integredig yn ddewis perffaith i gael mynediad at y cyllun gradd hynod boblogaidd hwn. Bydd y flwyddyn sylfaen yn rhoi ichi sail gadarn i’ch galluogi i fynd ymlaen i fwynhau’r radd israddedig lawn yn yr ail flwyddyn.

Trosolwg o'r Cwrs

Gyda chefnogaeth staff a gydnabyddir yn rhyngwladol ac sydd yn meddu ar arbenigedd eang ac amrywiol, cewch gyfle ar y radd hon i brofi ac archwilio ystod o arferion theatr cyfoes, o ddramâu sydd wedi’u sgriptio i berfformiadau safle-benodol, o ddramâu Shakespeare i’r arbrofion diweddaraf â chyfryngau newydd. Trwy blethu’r damcaniaethol gyda’r ymarferol, cewch eich galluogi i feddwl yn greadigol ac i ddatblygu eich sgiliau fel ymarferydd theatr, a fydd yn eich paratoi ar gyfer ystod o swyddi posib, yn y diwydiannau creadigol a’r tu hwnt.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Drama a Theatr (gyda blwyddyn sylfaen integredig) yn Aberystwyth:

 • cymryd rhan mewn cyfres o brosiectau perfformio neu gynhyrchu rheolaidd
 • cael eich dysgu gan staff arbenigol sydd ag ystod eang o arbenigedd mewn nifer o feysydd ymchwil a/neu phrofiad ymarfer theatr proffesiynol
 • defnyddio cyfleusterau ac adnoddau gwych ar gyfer gwaith ymarferol, yn cynnwys: tair stiwdio theatr fawr â chyfarpar proffesiynol; tair stiwdio ymarfer; gwisgoedd a wardrob; a thîm theatr technegol pwrpasol
 • cysylltiadau â phartneriaid allweddol yn y diwydiant megis Theatr Genedlaethol Cymru, National Theatre Wales, a chwmni theatr Quarantine.


Ein Staff

Mae holl staff academaidd yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn gwneud gwaith ymchwil a/neu'n ymwneud â phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth, ac mae ganddynt naill ai gymwysterau academaidd perthnasol ar lefel doethuriaeth neu brofiad proffesiynol ac arbenigedd cyfatebol.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
How to be a Student 1 GS09520 20
How to be a Student 2 GS09320 20
Information in a Post-Truth World GS01120 20
Introduction to Humanities GS09920 20
Representing the Other: Cultures and Clashes GS09820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
The ‘Othered' Migrant: Social Science Perspectives GS09620 20
Understanding Change - Environment, People, Places GS00820 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Theatre in Context 1 TP11020 20
Theatre in Context 2 TP11320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Site-Specific Performance Project TP11420 20
Studio Theatre Project TP11120 20
Body, Voice, Expression. TP10220 20
Body, Voice, Perception TP10120 20
Making Short Films 1 FM11520 20
Theatre Technologies TP19820 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Directors' Theatre TP21820 20
New Media Performance TP23820 20
Shakespeare in Performance TP23220 20
Theatre and Contemporary Society TP20820 20
Acting for Camera TP25920 20
Acting: Process and Performance TP21220 20
Devised Performance Project TP21620 20
Theatre Design Project TP22620 20
Theatre Production Project TP24940 40

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ensemble Performance Project TP35520 20
Independent Production Project TP38140 40
Independent Research Project TP36040 40
Playwriting TP33340 40
Contemporary Drama TP30020 20
Musical Theatre Dramaturgies TP39020 20
Performance and Architecture TP33420 20
Performance and Disability TP30320 20
Place, Space and Landscape TP32820 20

Gyrfaoedd

Mae llawer o’n graddedigion wedi dod o hyd i swyddi ym meysydd:

 • actio a pherfformio
 • cyfarwyddo
 • dylunio
 • sgripti
 • dysgu ac addysg
 • gweinyddu’r celfyddydau
 • marchnata
 • rheoli
 • chysylltiadau cyhoeddus.

Dysgu ac Addysgu

Dyma’r modiwlau y mae’n bosibl y byddwch yn eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Sylfaen Sgiliau Academaidd 1 a 2/Academic Skills Foundation 1 & 2
 • Information in a Post-Truth World
 • Foundation - Dialogue
 • Foundation In Liberal Arts
 • Learning Experience.

Yr ail flwyddyn:

 • Theatre in Context 1 & 2
 • Studio Theatre Project
 • Site-specific Performance Project.

Y drydedd flwyddyn:

Modiwlau dewisol yn unig. Dyma rai esiamplau:

 • Acting for Camera
 • Acting: Process and Performance
 • Devised Performance Project
 • Directors’ Theatre: Staging
 • New Media Performance
 • Shakespeare in Performance
 • Theatre and Contemporary Society
 • Theatre Design Project
 • Theatre Production Project.

Y flwyddyn olaf:

Modiwlau dewisol yn unig. Dyma rai esiamplau:

 • Contemporary British and Irish Drama
 • Theatr Gyfoes yng Nghymru/Contemporary Theatre in Wales
 • Ensemble Performance Project
 • Independent Production Project
 • Independent Research Project
 • Musical Theatre Dramaturgies
 • Performance and Architecture
 • Place, Space and Landscape
 • Playwriting
 • Theatre, Gender and Sexuality.


Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS

Safon Uwch Available to candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg

Diploma Cenedlaethol BTEC:

Bagloriaeth Ryngwladol:

Bagloriaeth Ewropeaidd:

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|