BA

Celfyddydau Creadigol

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Mae'r profiad dysgu unigryw hwn ym Mhrifysgol Aberystwyth yn eich galluogi i ddilyn llwybr o'ch dewis drwy ac ar draws pedair disgyblaeth greadigol ar y cyd; Celfyddyd Gain, Ysgrifennu Creadigol, Theatr, Perfformio a Senograffeg, a Ffilm a Theledu.

Byddwch yn dewis ystod o fodiwlau o bob disgyblaeth, a fydd yn cynnwys un modiwl cyd-destunau diwylliannol yn ystod y tair blynedd.Ynghyd â chyfres o fodiwlau o'ch dewis, byddwch yn dilyn y gyfres o fodiwlau craidd rhyngddisgyblaethol; Arfer Rhyngddisgyblaethol 1-6. Yn y modiwlau hyn, byddwch yn cydweithio fel grŵp trwy gyfres o weithdai wythnosol yn seiliedig ar arfer a phroses, tuag at ganlyniad ar y cyd dan arweiniad y myfyrwyr. Byddwch hefyd yn creu ac yn datblygu cyfres o brosiectau arfer ac ymchwil rhyngddisgyblaethol annibynnol a hunangyfeiriedig, gan gyfrannu at broffil o chwe phrosiect a ddatblygwyd yn ystod y cwrs tair blynedd. Bydd gennych gyfle i arddangos eich chwe phrosiect mewn dwy arddangosfa gyhoeddus bob blwyddyn. Bydd y gyntaf yn yr Ysgol Gelf, a'r ail yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, lle byddwch yn llwyfannu'ch prosiectau safle-benodol y tu mewn ac o gwmpas un o Ganolfannau Celfyddydau mwyaf gwledydd Prydain, sydd wedi cael gwobr RIBA ac sy'n cael dros 70,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Byddwch yn datblygu sgiliau allweddol mewn arfer proffesiynol drwy weithdai grŵp, arfer hunangyfeiriedig, cyfleoedd rheoli digwyddiadau sydd ar gael i fyfyrwyr y drydedd flwyddyn, ac arddangosiadau cyhoeddus, gan roi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i fynd yn uniongyrchol i'r diwydiant creadigol.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Celfyddydau Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Elwa ar un o Ganolfannau Celfyddydau mwyaf gwledydd Prydain, sef Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.
 • Dysgu gan artistiaid, awduron, gweinyddwyr y celfyddydau a pherfformwyr sy'n ymarfer.
 • Cyfle i ragori drwy eich cysylltiadau gyda'r diwydiannau creadigol yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.
 • Profi diwylliant gwahanol ac astudio yn un o'n Prifysgolion partner yn Ewrop neu'r tu hwnt gyda rhaglen Erasmus+ neu Raglen Cyfnewid Rhyngwladol Prifysgol Aberystwyth. 
 •  Gradd gan adran sefydledig; mae gan yr Ysgol Gelf hanes sy'n dyddio'n ôl i 1917, sy'n golygu ein bod ymhlith nifer fach o Brifysgolion Prydain oedd yn ymwneud â'r Mudiad Celf a Chrefft.
 • Creu a dysgu gyda chyfleusterau addysgu o'r radd flaenaf; stiwdios â goleuo da ar gyfer paentio, ystafelloedd tywyll, gweithdai print, ystafell MAC, ynghyd â theatrau darlithio ac ystafelloedd seminar.


Ein Staff

Drwy ymwneud yn weithredol ag ymarfer, hanes a churadu celf, mae staff yr Ysgol Gelf yn ceisio darparu amgylchedd dysgu cyfoethog i'r myfyrwyr. Mae eu profiad fel artistiaid sy'n arddangos eu gwaith, haneswyr celf sy'n cyhoeddi eu gwaith, a churaduriaid gweithredol yn llywio eu gwaith dysgu.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Interdisciplinary Practice 3 AR25320 20
Interdisciplinary Practice 4 AR25420 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A Century in Crisis: 1790s to 1890s WL20720 20
Acting: Process and Performance TP21220 20
Adventures with Poetry WR22120 20
Advertising FM21920 20
Art Cinema FM24420 20
Art in Wales AH23720 20
Beginning the Novel WR20220 20
Book Illustration 1 AR21820 20
Book Illustration 2 AR21930 30
Contemporary Queer Fiction EN21620 20
Creative Documentary FM26520 20
Creative Fiction: Horror FM20920 20
Devised Performance Project TP21620 20
Digital Culture FM25520 20
Directors' Theatre TP21820 20
Documentary Photography AH24020 20
Drawn to Order: British Illustration since 1800 AH23620 20
Enlightenment and Empire: Museums, Knowledge, and Meaning AH20120 20
Gothic Imagination AH23420 20
In the Olde Dayes: Medieval Texts and Their World EN23120 20
Introduction to Design and Illustration 1 AR29820 20
Introduction to Design and Illustration 2 AR29930 30
LGBT Screens FM20120 20
Life Studies 1 AR22110 10
Life Studies 2 AR22210 10
Literary Theory: Debates and Dialogues EN20120 20
Literature since the '60s EN22920 20
Modernisms: Art in the Early Twentieth Century AH20520 20
New Media Performance TP23820 20
Painting 1 AR20120 20
Painting 2 AR20230 30
Painting 3 AR20920 20
Painting 4 AR21030 30
Photography 1 AR20720 20
Photography 2 AR20830 30
Photography 3 AR21620 20
Photography 4 AR21730 30
Place and Self EN22120 20
Postmodernism and Contemporary Art AH20620 20
Principles of Scenography TP22320 20
Printmaking 1: Etching and Relief Printing AR22320 20
Printmaking 2: Etching and Relief Printing AR22430 30
Printmaking 3: Screenprinting, lithography & hybrid printing AR22520 20
Printmaking 4: Screenprinting, lithography & hybrid printing AR22630 30
Rethinking Impressionism AH20720 20
Scenographic Composition TP22520 20
Shakespeare in Performance TP23220 20
Shaping Plots WR21720 20
Stardom and Celebrity FM21520 20
Television Genre FM20620 20
Telling True Stories: ways of Writing Creative Non-Fiction WR21120 20
The Image Multiplied: European Printmaking since 1400 AH21620 20
The Pre-Raphaelites AH20020 20
The Story of Television FM20420 20
Theatre Design Project TP22620 20
Theatre and Contemporary Society TP20820 20
Thinking Photography AH22820 20
Writing Selves WR20620 20
Writing for Film and Television FM21620 20
Youth Cultures FM22320 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Interdisciplinary Practice 5 AR35320 20
Interdisciplinary Practice 6 AR35420 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advanced Scenographic Project TP35940 40
Advanced Studio Practice (scenography) TP31240 40
Art in Wales AH33720 20
Big Ideas: Writing Popular Science WR32720 20
Book Illustration 3 AR32330 30
Book Illustration 4 AR32440 40
Cult Cinema: Texts, Histories and Audiences FM38220 20
Curating an Exhibition: Researching, Interpreting and Displaying AH32720 20
Documentary Photography AH34020 20
Documentary Production FM33740 40
Drawn to Order: British Illustration since 1800 AH33620 20
Enlightenment and Empire: Museums, Knowledge, and Meaning AH30120 20
Ensemble Performance Project TP35520 20
Exhibition 1: Graduation Show AR30130 30
Exhibition 2: Graduation Show AR32540 40
Experimental Cinema FM34520 20
Experimental Media Production FM33540 40
Fiction Film Production FM34240 40
Gender and the Media FM38320 20
Gothic Imagination AH33420 20
Haunting Texts EN30820 20
Humour and Conflict in Contemporary Writing WR32820 20
Independent Research Project TP36040 40
Life Studies 3 AR31610 10
Media Law FM36720 20
Media Semiotics FM34120 20
Musical Theatre Dramaturgies TP39020 20
Painting 5 - Paint Directed Practice AR31730 30
Painting 6 Paint Directed Practice AR31840 40
Performance and Architecture TP33420 20
Photography 5 - Photo Directed Practice AR32130 30
Photography 6 - Photo Directed Practice AR32240 40
Playwriting TP33340 40
Poetry for today WR31220 20
Printmaking 5 - Print Directed Practice AR31930 30
Printmaking 6 - Print Directed Practice AR32040 40
Reading Theory / Reading Text EN30120 20
Rethinking Impressionism AH30720 20
Romantic Eroticism EN30520 20
Screening the Brave New World: television in 20th-century Britain FM31020 20
The Image Multiplied: European Printmaking since 1400 AH30620 20
The Pre-Raphaelites AH30020 20
The Writing Project WR30040 40
Thinking Photography AH30820 20
Undergraduate Dissertation EN30040 40
Victorian Childhoods EN30320 20
Videogame Theories FM38420 20
Writing Crime Fiction WR32420 20
Writing Music WR32620 20
Writing and Place WR32120 20
Writing in the Margins: Twentieth-Century Welsh Poetry in English EN30420 20

Gyrfaoedd

Pa gyfleoedd gyrfa fydd ar gael i mi ar ôl i mi gwblhau fy ngradd?

Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i weithio i'r canlynol:

 • Y Cyngor Dylunio
 • Cyngor y Celfyddydau
 • Oriel Tate
 • Yr Academi Frenhinol
 • Cwmni Teledu Carlton
 • The Observer
 • Oriel Saatchi
 • Damien Hirst
 • BBC.

Mae rhai o'n graddedigion yn:

 • athrawon ysgol uwchradd
 • rheolwyr a churaduron orielau celf
 • arlunwyr llyfrau plant
 • ffotograffwyr
 • dylunwyr graffig
 • cyfarwyddwyr celf ym maes cyhoeddi
 • arlunwyr meddygol.

Sut mae'r radd yn fy mharatoi ar gyfer fy ngyrfa?

Byddwch yn meithrin sgiliau y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi, er enghraifft:

 • datblygu datrysiadau creadigol i broblemau penodol
 • ymchwilio, gwerthuso a threfnu gwybodaeth
 • cyfathrebu clir yn llafar ac yn ysgrifenedig
 • gweithio'n annibynnol a gydag eraill
 • rheoli amser
 • hunanddibyniaeth a disgyblaeth.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i wneud profiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun o'r hyn y mae'n bosibl y byddwch yn ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, gallech ddarganfod:

 • arfer celf
 • theatr
 • senograffeg
 • ysgrifennu creadigol a ffuglen
 • antholeg.

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn archwilio:

 • celfyddyd gain
 • cynhyrchu ffilm a theledu
 • cynhyrchu theatr
 • ysgrifennu creadigol
 • cyd-destunau diwylliannol celf.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, byddwch yn astudio:

 • print, ffoto a phaent
 • cynhyrchu ffilm neu ddogfen
 • arfer stiwdio uwch
 • sgriptio
 • creu testunau mewn gwahanol genres
 • hanes celf
 • eich prosiect ymchwil annibynnol.

Sut bydda i'n cael fy addysgu? 

Darperir ein rhaglen drwy weithdai, dangosiadau, sesiynau ymarferol, darlithoedd, sesiynau rhannu beirniadaeth, tiwtorialau, a theithiau maes.

Bydd yr asesu drwy waith cwrs – portffolio, ffilm, perfformio.

Bydd tiwtor personol hefyd yn cael ei ddynodi i chi, a gallwch droi atyn nhw am arweiniad a chymorth, boed hynny'n academaidd neu'n fugeiliol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch. 

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC, plus satisfactory portfolio

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM, plus satisfactory portfolio

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28, plus satisfactory portfolio

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall, plus satisfactory portfolio

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|