BSc

Cyfrifeg a Chyllid gyda Blwddyn Sylfaen

Wedi’i gynllunio ar gyfer darpar fyfyrwyr nad oes ganddynt gefndir academaidd digonol neu berthnasol, y cwrs BSc Cyfrifeg a Chyllid (gyda blwyddyn sylfaen integredig) ym Mhrifysgol Aberystwyth yw eich llwybr mynediad i’r cynllun gradd hynod boblogaidd hwn. Bydd y flwyddyn sylfaen yn rhoi ichi sail academaidd gadarn gan eich cyflwyno i’r sgiliau a’r cymwyseddau angenrheidiol i lwyddo ar y radd israddedig lawn.

Trosolwg o'r Cwrs

 • ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants)
 • The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA)
 • CIMA - Chartered Institute of Management Accountants
 • The Institute of Chartered Accountants in England and Wales

Pam astudio Cyfrifeg a Chyllid ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Bydd ein staff sy’n weithgar ym maes ymchwil yn cynnig ichi ddealltwriaeth eang o’r cyd-destun i effaith mesur a datgelu gwybodaeth ariannol ar lif arian, polisïau mewnol a systemau rheoli. Bydd hyn yn eich galluogi i fagu dealltwriaeth o sut y gellir defnyddio data ariannol er mwyn dylanwadu ar reolwyr, buddsoddwyr a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau; a sut gall y modd o gyflwyno gwybodaeth ariannol effeithio ar hirhoedledd (a phroffidioldeb/cynaliadwyedd) cwmnïau neu sefydliadau yn y sector cyhoeddus.

Mae'r cynllun gradd yma wedi'i archrededig gan:

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Cyfrifeg a Chyllid yn Aberystwyth:

 • astudio am radd a achredir gan gyrff cyfrifeg sy’n flaengar yn rhyngwladol
 • cael eich addysgu a’ch mentora gan gyfrifyddion cydnabyddedig sydd â llawer o brofiad yn y diwydiant yn ogystal â phrofiad academaidd
 • cael eich cyflwyno i faterion cyfreithiol sy’n berthnasol i’r amgylchedd busnes
 • cael eich eithrio o arholiadau prif gyrff arholi cyfrifeg y DU.
Ein Staff

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Accounting and Finance for Specialists AB11220 20
Data Analytics AB15220 20
Fundamentals of Accounting and Finance AB11120 20
Understanding the Economy AB13120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Business Law LC21220 20
Corporate Finance and Financial Markets AB21420 20
Corporate Governance, Risk and Ethics AB21320 20
Intermediate Financial Accounting AB21120 20
Intermediate Management Accounting AB21220 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Accounting and Finance: Analysis and Application AB31420 20
Advanced Financial Accounting AB31120 20
Advanced Management Accounting AB31220 20
Investments and Financial Instruments AB31320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
The Role and Practice of Auditing AB31620 20

Cyflogadwyedd

Mae cwmnïau cyfrifeg, banciau buddsoddi a sefydliadau ariannol yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa i gyd-fynd â phob diddordeb gan gynnwys gwaith archwilio a sicrwydd traddodiadol, ymgynghori rheoli, cyllid corfforaethol, ymgynghori TG, cynllunio treth a methdalu. Rydym wedi ffurfio cysylltiadau â’r holl brif gyflogwyr Cyfrifeg a Chyllid. Yn ogystal â gosod ein myfyrwyr mewn cwmnïau cyfrifeg traddodiadol gan gynnwys Deloitte, PwC, E&Y, a KPMG, mae ein graddedigion mwyaf diweddar wedi dod o hyd i gyflogaeth gyda sefydliadau adnabyddus eraill fel y BBC, Barclays, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a Lidl.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Sylfaen Sgiliau Academaidd 1 a 2
 • Economics, Finance and Accounting for Business 
 • Foundations of Management and Marketing 
 • Information Technology for University Students 
 • Introduction to Statistics 
 • The Mathematics Driving Licence.

Yr ail flwyddyn:

 • Hanfodion Cyfrifeg a Chyllid
 • Accounting and Finance for Specialists
 • Understanding the Economy
 • Hanfodion Rheolaeth a Busnes
 • Data Analytics.

Y drydedd flwyddyn:

 • Intermediate Financial Accounting
 • Intermediate Management Accounting
 • Corporate Governance, Risk and Ethics
 • Corporate Finance and Financial Markets
 • Business Law for Managers
 • Taxation.

Y flwyddyn olaf:

 • Advanced Financial Accounting
 • Advanced Management Accounting Investments and Financial Instruments
 • Accounting and Finance: Analysis and Application
 • Theory and Practice of Auditing.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS

Safon Uwch Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh, Mathematics (grade 4, new grading system in England)

Diploma Cenedlaethol BTEC:
Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Bagloriaeth Ryngwladol:
Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Bagloriaeth Ewropeaidd:
Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|