BSc

Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg

BSc Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg Cod GH76 Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod GH76
 • Tariff UCAS

  96 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  33%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Artificial Intelligence and Robotics, at Aberystwyth University, involves the development of artificial systems, and is becoming increasingly relevant in commercial and domestic life.

Examples of current and emerging artificial systems include home robots (for entertainment or assisting those with special needs), supply chain management systems, robots used in medical practice, robots in space, on land and at sea.

Researchers from Aberystwyth have been active in all these areas. You will grasp the fundamentals of Artificial Intelligence and Robotics, in a supportive learning environment.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

93% boddhad cyffredinol yn yr Adran Gyfrifiadureg (ACF 2019)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 8% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study Artificial Intelligence and Robotics at Aberystwyth?

 • Employability embedded in the structure of this degree
 • Access to mobile and aerial robots, vision and motion tracking systems, micro controller systems and laser scanners
 • Access to dedicated Linux, Mac OS X laboratories and central servers
 • Taught by lecturers who have close links with the industry and software engineering conferences
 • Access to robotic equipment including Ardvinos, mobile robots and sailing robots
Ein Staff

Mae gan bron bob un o ddarlithwyr a chymrodyr dysgu’r Adran Cyfrifiadureg gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y gweddill brofiad helaeth ym maes ymchwil neu ddiwydiant. Mae'n rhaid i bob darlithydd a chymrawd dysgu newydd ennill cymhwyster TUAAU, ac felly maent yn Gymrodyr Uwch neu'n Gymrodyr o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r adran hefyd yn cyflogi nifer o staff arddangos a thiwtoriaid rhan amser a rhai arddangoswyr sy'n fyfyrwyr, wedi’u dewis o blith ein hisraddedigion a'n huwchraddedigion.  Mae ein cymrodyr ymchwil a'n cynorthwywyr ymchwil (y rhan fwyaf ohonynt â gradd PhD) hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dysgu o bryd i'w gilydd pan fo hynny'n briodol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyniad I Raglennu * CC12020 20
Datblygiad Proffesiynol A Phersonol * CC18010 10
Diogelwch Data * CC11110 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Fundamentals Of Web Development * CS11010 10
Introduction To Computer Infrastructure CS10220 20
Problems And Solutions CS10720 20
Programming Using An Object-oriented Language * CS12320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Communication And Technology PH19510 10
Computational Thinking CS12910 10
Functional Programming CS12510 10
The Mathematics Driving Licence CS10410 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cylch Bywyd Datblygiad Meddalwedd * CC22120 20
Dylunio Rhaglen, Strwythurau Data A Algorithmau * CC21120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Artificial Intelligence CS26520 20
C And C++ CS23820 20
Modelling Persistent Data CS27020 20
Robotics And Embedded Systems CS26020 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Machine Learning CS36110 10
Major Project * CS39440 40
Professional Issues In The Computing Industry CS38220 20
Robotic Applications CS36010 10
Space Robotics CS36510 10

Cyflogadwyedd

Our degree prepares you for a variety of careers:

 • Software design
 • Communications and networking
 • Computer applications
 • Web development
 • IT consultancy and management
 • Systems analysis and development
 • Education

What skills do I acquire from this degree?

Employability skills are the core values of our degree.

Your year in industry:

In the 2016 Highflyers report, 32% of graduate vacancies are taken by those who have previously worked for a company on a placement or/ a internship.  Make no mistake, you will develop confidence and gaining experience in the industry will stimulate your enthusiasm for the subject.

 Completing a year in industry will allow you to:

 • Apply the learning from your course to the work environment;
 • Make industry contacts;
 • Develop practical skills related to your area of study;
 • Apply your practical skills and technical knowledge after returning to study;
 • Enhance your CV and better prepare yourself for a job after graduating.

As part of your degree you will be required to take part in a first year residential weekend where you and other students will have work in teams to solve problems.

This activity will encourage and improve:

 • Communication skills
 • Analytical skills
 • Time Management
 • Working Independently and as part of a team
 • Organisation skills
 • Implementation skills
 • Research skills
 • Technical skills

Interested in a work placement?

If you are keen to obtain a Year in Industry, then you can switch to our degree scheme GH7P. This scheme is the same as GH76, but we give you an additional year to spend in Industry.

Addysg a Dysgu

 What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the three year degree scheme.

In your first year you may be introduced to:

 • Programming
 • Computer Infrastructure
 • Web development
 • Problems + solutions

In your second year you may discover:

 • C and C++ and Environments
 • Our software development lifecycle module. This module will allow you to take a role which exists in the industry i.e. project manager, designer etc, you will be required to produce a working software product, following best current industrial practice at every stage
 • Robotics and Embedded Systems
 • Artificial Intelligence
 • Data structures and Algorithms

In your final year, you may undertake:

 • Ubiquitous Computing
 • Machine Learning
 • Space Robotics
 • Professional Issues in the computing industry
 • Individual project, where you will develop a piece of software in an area of particular interest to you
 • A range of further electives to specialise in areas of your choice

Your personal tutor

Throughout your time in Aberystwyth, you will have the chance to meet regularly with a personal tutor, who can provide assistance with any difficulties you might have with the degree or with university life.

Barn ein Myfyrwyr

Your degree will provide you with a range of skills and experiences that will equip you for the world of employment. Alongside the skills necessary for most typical jobs in the software industry, your degree will give you an advantage in fields such as intelligent robotic design and programming, medical robotics, industrial robotics requiring a degree of artificial intelligence, and programming of softbot applications for commercial problems. In addition, you will acquire transferable skills, such as communication and problem-solving abilities, needed for success in a wider range of careers. The Department also provides you with a number of opportunities to improve your employability. The first year activity weekend will help you to develop your problem-solving and team-building skills, and the second year careers event will provide guidance on how to write a CV and give presentations, and there will be the opportunity to hold mock-interviews with people in the software industry. Throughout your degree there will be a number of lectures given by the Careers Advisory Service, on topics including psychometric tests, writing a CV, and giving presentations. In addition, the Personal Development Portfolio, a process of reflection, self-appraisal and planning for the future, will help you to track your progress throughout the degree, and will help you to decide which career or mode of further study will be suitable for you in the future.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig