BA

Ysgrifennu ar gyfer Darlledu, Cyfryngau a Pherfformio

BA Ysgrifennu ar gyfer Darlledu, Cyfryngau a Pherfformio Cod P302 Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod P302
 • Tariff UCAS

  96 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Whether you’re interested in writing for television, radio or live theatre, this degree is designed to develop your practical writing skills in a vibrant and conducive environment.

You will gain a firm grounding in how to write across platforms and for different audiences, developing your understanding of fundamental techniques and cultivating your confidence. Our team of experts will fire your imagination, enhance your critical thinking and prepare you for a career as a professional writer. 

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Drama a Dawns (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

95% o’n myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu. (ACF 2019)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Celfyddydau Creadigol a Dylunio yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

BA Writing for Broadcasting, Media and Performance

 • You will be taught by our internationally recognised staff whose expertise includes: strong professional reputations for writing for continuing television drama (e.g. Hollyoaks), radio drama, adaptations and play-writing, along with expertise on British and Irish Drama.
 • We are a vibrant and creative department where theatre, film, television, media and drama collide.
 • Students on this course are taught through our unique combination of creative and critical approaches.
 • The Department has excellent connections with key industry partners such as the National Theatre for Wales, Music Theatre Wales, Quarantine Theatre Company and Theatre Genedlaethol Cymru.
 • In addition, we are also closely connected with the BBC, Tribeca Film Festival, S4C, the Edinburgh Film Festival, BAFTA, Avid, Fiction Factory, Arad Goch to name a few.
 • The University has close links with Aberystwyth Arts Centre, one of the largest arts centres in Wales, which regularly presents national and international theatre and dance work. 
Ein Staff

Mae holl staff academaidd yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn gwneud gwaith ymchwil a/neu'n ymwneud â phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth, ac mae ganddynt naill ai gymwysterau academaidd perthnasol ar lefel doethuriaeth neu brofiad proffesiynol ac arbenigedd cyfatebol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Studying Film FM10120 20
Theatre In Context 1 TP11020 20
Writing Continuing Tv Drama FM17320 20
Studying Television FM10220 20
Theatre In Context 2 TP11320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Introduction To Media Production (semester 2) FM10520 20
Movements In Film History FM11120 20
Site-specific Performance Project TP11420 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Writing For Film And Television FM21620 20
Writing Audio Drama FM27120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Creative Documentary FM26520 20
Digital Journalism FM22120 20
Directors' Theatre: Staging Modern Drama TP21820 20
Documentary Screens FM20720 20
Shakespeare In Performance TP23220 20
Stardom Amd Celebrity FM21320 20
Television Genre FM20620 20
Art Cinema FM24420 20
Creative Fiction: Horror FM20920 20
Creative Studio FM25420 20
Digital Culture FM25520 20
Lgbt Screens FM20120 20
New Media Performance TP23820 20
Theatre And Contemporary Society TP20420 20

Cyflogadwyedd

Many of our graduates from the department have discovered career paths which include:

 • Broadcast Media;
 • Producers and Directors;
 • Script writers;
 • Marketing & Public relations;
 • Media Planning;
 • Education.

 What skills do I gain from this degree?

 Employability is embedded in all of our activities.

Students on this course gain the following valuable skills that are sought after by employers. These include the ability to:

 • work effectively in group settings to develop, rehearse and produce live events;
 • apply creative, imaginative and problem-solving skills in a variety of situations;
 • research, evaluate and organise information;
 • structure and communicate ideas effectively in a variety of situations and using a variety of means;
 • work independently and with others;
 • effectively organise your time and deploy your skills;
 • listen to and make use of critical advice;
 • be self-motivated and self-disciplined;
 • use a range of information technology skills and resources;
 • be entrepreneurial in developing cultural projects.

Addysg a Dysgu

What will I learn? 

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the three year degree scheme.

In your first year you may explore:

 • Theatre in context;
 • Studying Film;
 • Writing for television Drama; 
 • Studying Television. 
In your second year you may discover: 
 • Writing for both Film and Television; 
 • Acting: the process and performance; 
 • Shakespeare in Performance; 
 • Media Industries: History and Policy;
 • Contemporary Television Drama;
 • Theatre and Contemporary Society. 
In your third year you may undertake: 
 • Script-writing;
 • Contemporary British and Irish Drama; 
 • Place, Space and Landscape; 
 • Children and the Media;
 • Stardom and Celebrity; 
 • Media in Wales.

How will I be taught?

You will be taught through a range of lectures, seminars, workshops and tutorials. 

You may also be required to undertake practicals. 

Students on this course may be assessed through course work, practicals, examination. 

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig