BSc

Cyllid Busnes

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Wedi’i gynllunio ar gyfer darpar fyfyrwyr nad oes ganddynt gefndir academaidd ddigonol neu berthnasol, y cwrs blwyddyn sylfaen integredig yw eich llwybr mynediad i’r cynllun gradd hynod boblogaidd hwn. Bydd y flwyddyn sylfaen yn rhoi ichi sail gadarn gan eich cyflwyno i’r sgiliau a’r cymwyseddau angenrheidiol i allu mynd ymlaen i lwyddo ar y radd israddedig lawn.

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd ein staff sy’n weithgar ym maes ymchwil yn cynnig ichi ddealltwriaeth eang o’r cyd-destun i effaith mesur a datgelu gwybodaeth ariannol ar lif arian, polis.au mewnol a systemau rheoli. Bydd hyn yn eich galluogi i fagu dealltwriaeth o sut y gellir defnyddio data ariannol er mwyn dylanwadu ar reolwyr, buddsoddwyr a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau; a sut gall y modd o gyflwyno gwybodaeth ariannol effeithio ar hirhoedledd (a phroffidioldeb/ cynaliadwyedd) cwmn.au neu sefydliadau yn y sector cyhoeddus.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Cyfrifeg a Chyllid yn Aberystwyth:

 • astudio am radd a achredir gan gyrff cyfrifeg sy’n flaengar yn rhyngwladol
 • cael eich addysgu a’ch mentora gan gyfrifyddion cydnabyddedig sydd llawer o brofiad yn y diwydiant yn ogystal . phrofiad academaidd
 • cael eich cyflwyno i faterion cyfreithiol sy’n berthnasol i’r amgylchedd busnes
 • cael eich eithrio o arholiadau prif gyrff arholi cyfrifeg y DU, sy'n cynnwys:
 • ACCA
 • CIMA
 • ICAEW
 • CIPFA
 • CII
 • ICAS

Ein Staff

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Accounting and Finance for Specialists AB11220 20
Economic Theory and Policy AB13220 20
Data Analytics AB15220 20
Fundamentals of Accounting and Finance AB11120 20
Hanfodion Rheolaeth a Busnes CB15120 20
Understanding the Economy AB13120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Growth, Development and Sustainability AB33420 20
Investments and Financial Instruments AB31320 20
Trade and International Monetary Systems AB33520 20

Gyrfaoedd

Mae cyfleoedd gwaith i raddedigion â gradd mewn Cyllid Busnes yn cynnwys gweithio mewn meysydd fel adwerthu a bancio buddsoddol, ymgynghori rheoli, a chynllunio treth. Mae nifer sylweddol o’n graddedigion yn mynd ymlaen i ymuno â chynlluniau hyfforddi cyllid i raddedigion ac yn dod o hyd i waith gyda chwmnïau a sefydliadau cyllid yn y DU ac yn rhyngwladol heb drafferth.


Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Dyma’r modiwlau y mae’n bosibl y byddwch yn eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Sylfaen Sgiliau Academaidd 1 a 2/Academic Skills Foundation 1 & 2
 • Economics, Finance and Accounting For Business
 • Foundations Of Management and Marketing
 • Information Technology for University Students
 • Introduction to Statistics
 • The Mathematics Driving Licence.

Yr ail flwyddyn:

 • Hanfodion Cyfrifeg a Chyllid/Fundamentals of Accounting and Finance
 • Accounting and Finance for Specialists
 • Understanding the Economy
 • Hanfodion Rheolaeth a Busnes/Fundamentals of Management and Business
 • Economic Theory and Policy
 • Data Analytics.

Y drydedd flwyddyn:

 • Microeconomics Theory and Policy
 • Intermediate Financial Accounting
 • Intermediate Management Accounting
 • Corporate Governance, Risk and Ethics
 • Corporate Finance and Financial Markets
 • Macroeconomics Theory and Policy.

Y flwyddyn olaf:

 • Investments and Financial Instruments
 • Trade and International Monetary Systems
 • Growth, Development and Sustainability.


Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS

Safon Uwch Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh, Mathematics (grade 4, new grading system in England)

Diploma Cenedlaethol BTEC:
Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Bagloriaeth Ryngwladol:
Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Bagloriaeth Ewropeaidd:
Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|