BSc

Graffeg, Gweld a Gemau Cyfrifiadurol

BSc Graffeg, Gweld a Gemau Cyfrifiadurol Cod G450 Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod G450
 • Tariff UCAS

  96 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  33%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Computer Graphics, Vision and Games, at Aberystwyth University, covers a wide range of topics within the computing industry and the modern world.

While computer games are the most well-known aspect of this area, there is underlying complexity of a relatively simple application.

In completion of this degree, you will gain a firm foundation in Computing Skills such as Programming, Software Design, Data Storage, Analysis and Classification. You will also be equipped with specialised skills in the areas of Vision and Graphics, and interact with related areas of study such as Intelligent Agents and Mobile Computing.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

93% boddhad cyffredinol yn yr Adran Gyfrifiadureg (ACF 2019)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 8% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study Computer Graphics, Vision and Games at Aberystwyth University?

 • Employability embedded in the structure of this degree
 • Access to dedicated Linux, Mac OS X laboratories and central servers
 • Taught by lecturers who have close links with the industry and software engineering conferences
 • Taught by lecturers whose research speciality is computer vision
 • Department infrastructure which includes a light stage, virtual reality equipment and motion tracking systems
 • Access to robotic equipment including Ardvinos, mobile robots and sailing robots
Ein Staff

Mae gan bron bob un o ddarlithwyr a chymrodyr dysgu’r Adran Cyfrifiadureg gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y gweddill brofiad helaeth ym maes ymchwil neu ddiwydiant. Mae'n rhaid i bob darlithydd a chymrawd dysgu newydd ennill cymhwyster TUAAU, ac felly maent yn Gymrodyr Uwch neu'n Gymrodyr o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r adran hefyd yn cyflogi nifer o staff arddangos a thiwtoriaid rhan amser a rhai arddangoswyr sy'n fyfyrwyr, wedi’u dewis o blith ein hisraddedigion a'n huwchraddedigion.  Mae ein cymrodyr ymchwil a'n cynorthwywyr ymchwil (y rhan fwyaf ohonynt â gradd PhD) hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dysgu o bryd i'w gilydd pan fo hynny'n briodol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyniad I Raglennu CC12020 20
Datblygiad Proffesiynol A Phersonol CC18010 10
Diogelwch Data CC11110 10
Hanfodion Datblygu Gwe CC11010 10
Rhaglennu Gan Ddefnyddio Iaith Gwrthrych-gyfeiriadol CC12320 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Fundamentals Of Web Development CS11010 10
Information Security CS11110 10
Introduction To Computer Infrastructure CS10220 20
Introduction To Programming CS12020 20
Problems And Solutions CS10720 20
Professional And Personal Development CS18010 10
Programming Using An Object-oriented Language CS12320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Communication And Technology PH19510 10
Computational Thinking CS12910 10
Functional Programming CS12510 10
The Mathematics Driving Licence CS10410 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cylch Bywyd Datblygiad Meddalwedd CC22120 20
Dylunio Rhaglen, Strwythurau Data A Algorithmau CC21120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Graphics CS24320 20
Artificial Intelligence CS26520 20
Modelling Persistent Data CS27020 20
Program Design, Data Structures And Algorithms CS21120 20
Software Engineering CS22120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Prosiect Hir CC39440 40
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Computer Graphics And Games CS32420 20
Computer Vision CS34110 10
Machine Learning CS36110 10
Major Project CS39440 40
Professional Issues In The Computing Industry CS38220 20

Cyflogadwyedd

Our degree prepares you for a variety of careers:

 • Software design
 • Communications and networking
 • Computer applications
 • Web development
 • IT consultancy and management
 • Systems analysis and development
 • Computer sales and marketing
 • Education

What skills do I acquire from this degree?

Employability skills are the core values of our degree.

As part of your degree you will be required to take part in a first year residential weekend where you and other students will have work in teams to solve problems.

This activity will encourage and improve:

 • Communication skills
 • Analytical skills
 • Time Management
 • Working Independently and as part of a team
 • Organisation skills
 • Implementation skills
 • Research skills
 • Technical skills

Are there any work placement opportunities?

 • The University operates a Year in Employment Scheme (YES) and GO Wales. You have the option to take a year out between your second and third year to work in an organisation in the UK or overseas. YES is very rewarding and a worthwhile experience. Upon completion of this programme, you will stand out from the crowd in a very competitive job market.
 • GO Wales is a scheme that works closely with local businesses to create paid work placements of a certain duration for students. It an experience that will equip you with valuable skills to enhance your CV. Our University Career Service will assist you further with YES AND GO Wales. 

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the three year degree scheme.

In your first year you will be introduced to:

 • Programming
 • Computer Infrastructure
 • Web development
 • Problems + solutions

In your second and third year, you will undertake:

 • Data structures and algorithms
 • Various programming languages
 • Database design
 • Image processing
 • Machine learning
 • Computer vision
 • Advanced computer graphics
 • User interfaces
 • Development processes, techniques and technologies for constructing real operational software
 • Individual project, where you will develop a piece of software in an area of particular interest to you

How will you be taught?

You will be taught by enthusiastic staff through a complementary set of teaching and learning methods and approaches, ranging from formal lectures, seminars and tutorials to practicals and individual and group-based project work.
You will be assessed through a combination of coursework, practicals, projects, workshops and examinations.

Your personal tutor

You will be assigned a personal tutor throughout your degree course, who will help you with any problems or queries, whether these are academic-related or personal issues. You should feel free to contact them at any time for help and advice.

Barn ein Myfyrwyr

I find the course really interesting; the content is relevant and I've found the abilities I've gained have made finding a suitable industrial year placement a lot easier. I feel that I'm learning skills useful &and applicable to my future in the industry! Gideon Jones

Computer Graphics Vision And Games ( G450 ) is a course which provides knowledge about things Computer Science students WANT to possess. It is well known that if you want something, you will do everything to get it - and that is how studying G450 looks like- you learn because you want to , not because someone tells you to do that. It is the most effective way of learning. Filip Lisowski

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig