BA

Celfyddydau Creadigol

BA Celfyddydau Creadigol Cod WW48

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

WW48
 • Tariff UCAS

  120 - 96

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  39%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Mae'r profiad dysgu unigryw hwn ym Mhrifysgol Aberystwyth yn eich galluogi i ddilyn llwybr o'ch dewis drwy ac ar draws pedair disgyblaeth greadigol ar y cyd; Celfyddyd Gain, Ysgrifennu Creadigol, Theatr, Perfformio a Senograffeg, a Ffilm a Theledu. Byddwch yn dewis ystod o fodiwlau o bob disgyblaeth, a fydd yn cynnwys un modiwl cyd-destunau diwylliannol yn ystod y tair blynedd.Ynghyd â chyfres o fodiwlau o'ch dewis, byddwch yn dilyn y gyfres o fodiwlau craidd rhyngddisgyblaethol; Arfer Rhyngddisgyblaethol 1-6. Yn y modiwlau hyn, byddwch yn cydweithio fel grŵp trwy gyfres o weithdai wythnosol yn seiliedig ar arfer a phroses, tuag at ganlyniad ar y cyd dan arweiniad y myfyrwyr. Byddwch hefyd yn creu ac yn datblygu cyfres o brosiectau arfer ac ymchwil rhyngddisgyblaethol annibynnol a hunangyfeiriedig, gan gyfrannu at broffil o chwe phrosiect a ddatblygwyd yn ystod y cwrs tair blynedd. Bydd gennych gyfle i arddangos eich chwe phrosiect mewn dwy arddangosfa gyhoeddus bob blwyddyn. Bydd y gyntaf yn yr Ysgol Gelf, a'r ail yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, lle byddwch yn llwyfannu'ch prosiectau safle-benodol y tu mewn ac o gwmpas un o Ganolfannau Celfyddydau mwyaf gwledydd Prydain, sydd wedi cael gwobr RIBA ac sy'n cael dros 70,000 o ymwelwyr bob blwyddyn. Byddwch yn datblygu sgiliau allweddol mewn arfer proffesiynol drwy weithdai grŵp, arfer hunangyfeiriedig, cyfleoedd rheoli digwyddiadau sydd ar gael i fyfyrwyr y drydedd flwyddyn, ac arddangosiadau cyhoeddus, gan roi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i fynd yn uniongyrchol i'r diwydiant creadigol.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

92% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Ysgol Gelf (ACF 2020).

Mae'r Ysgol Gelf yn ail yn y DU am brofiad dysgu ac yn drydedd yn y DU am ansawdd y ddysgu ( The Good University Guide, The Times & Sunday Times 2018).

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Celfyddydau Creadigol a Dylunio yn genedlaethol, (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Celfyddydau Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Elwa ar un o Ganolfannau Celfyddydau mwyaf gwledydd Prydain, sef Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.
 • Dysgu gan artistiaid, awduron, gweinyddwyr y celfyddydau a pherfformwyr sy'n ymarfer.
 • Cyfle i ragori drwy eich cysylltiadau gyda'r diwydiannau creadigol yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.
 • Profi diwylliant gwahanol ac astudio yn un o'n Prifysgolion partner yn Ewrop neu'r tu hwnt gyda rhaglen Erasmus+ neu Raglen Cyfnewid Rhyngwladol Prifysgol Aberystwyth. 
 •  Gradd gan adran sefydledig; mae gan yr Ysgol Gelf hanes sy'n dyddio'n ôl i 1917, sy'n golygu ein bod ymhlith nifer fach o Brifysgolion Prydain oedd yn ymwneud â'r Mudiad Celf a Chrefft.
 • Creu a dysgu gyda chyfleusterau addysgu o'r radd flaenaf; stiwdios â goleuo da ar gyfer paentio, ystafelloedd tywyll, gweithdai print, ystafell MAC, ynghyd â theatrau darlithio ac ystafelloedd seminar.


Ein Staff

Drwy ymwneud yn weithredol ag ymarfer, hanes a churadu celf, mae staff yr Ysgol Gelf yn ceisio darparu amgylchedd dysgu cyfoethog i'r myfyrwyr. Mae eu profiad fel artistiaid sy'n arddangos eu gwaith, haneswyr celf sy'n cyhoeddi eu gwaith, a churaduriaid gweithredol yn llywio eu gwaith dysgu.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Interdisciplinary Practice 1 AR15320 20
Interdisciplinary Practice 2 AR15420 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Drawing: Extended Practice AR11320 20
Drawing: Looking, Seeing, Thinking AR11120 20
Painting: Extended Practice AR11420 20
Painting: Looking, Seeing, Thinking AR11220 20
Making Short Films 1 FM10520 20
Studying Media FM10620 20
Site-Specific Performance Project TP11420 20
Studio Theatre Project TP11120 20
Scenography Site Project TP11720 20
Scenography Studio Project TP11620 20
Contemporary Writing EN10520 20
Introduction to Poetry WL10420 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Interdisciplinary Practice 3 AR25320 20
Interdisciplinary Practice 4 AR25420 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Book Illustration 1 AR21820 20
Book Illustration 2 AR21930 30
Life Studies 1 AR22110 10
Life Studies 2 AR22210 10
Painting 1 AR20120 20
Painting 2 AR20230 30
Painting 3 AR20920 20
Painting 4 AR21030 30
Photography 1 AR20720 20
Photography 2 AR20830 30
Photography 3 AR21620 20
Photography 4 AR21730 30
Printmaking 1: Etching and Relief Printing AR22320 20
Printmaking 2: Etching and Relief Printing AR22430 30
Printmaking 3: Screenprinting, lithography & hybrid printing AR22520 20
Printmaking 4: Screenprinting, lithography & hybrid printing AR22630 30
Creative Studio FM25420 20
Writing for Film and Television FM21620 20
Acting: Process and Performance TP21220 20
New Media Performance TP23820 20
Scenographic Composition TP22520 20
Theatre Design Project TP22620 20
Beginning the Novel WR20220 20
Adaptation: Versions, Revisions and Cultural Renewal AH23120 20
Art/Sound: Practice, Theory, and History (1800-2010) AH22920 20
Modernisms: Art in the Early Twentieth Century AH20520 20
Postmodernism and Contemporary Art AH20620 20
Rethinking Impressionism AH23520 20
The Image Multiplied: European Printmaking since 1400 AH21620 20
Advertising FM21920 20
Art Cinema FM24420 20
Creative Fiction: Horror FM20920 20
Digital Culture FM25520 20
Television Genre FM20620 20
Television History FM26220 20
Directors' Theatre: Staging Modern Drama TP21820 20
Principles of Scenography TP22320 20
Theatre and Contemporary Society TP20420 20
A Century in Crisis: 1790s to 1890s WL20720 20
Literary Theory: Debates and Dialogues EN20120 20
Place and Self EN22120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Interdisciplinary Practice 5 AR35320 20
Interdisciplinary Practice 6 AR35420 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Book Illustration 3 AR32330 30
Book Illustration 4 AR32440 40
Exhibition 1: Graduation Show AR30130 30
Exhibition 2: Graduation Show AR32540 40
Life Studies 3 AR31610 10
Painting 5 - Paint Directed Practice AR31730 30
Painting 6 Paint Directed Practice AR31840 40
Photography 5 - Photo Directed Practice AR32130 30
Photography 6 - Photo Directed Practice AR32240 40
Printmaking 5 - Print Directed Practice AR31930 30
Printmaking 6 - Print Directed Practice AR32040 40
Documentary Production FM33740 40
Experimental Media Production FM33540 40
Fiction Film Production FM34240 40
Ensemble Performance Project TP35520 20
Musical Theatre Dramaturgies TP39020 20
Performance and Architecture TP33420 20
Place, Space and Landscape TP32820 20
Advanced Scenographic Project TP35940 40
Advanced Studio Practice (scenography) TP31240 40
Reading and Writing Science Fiction WL32220 20
Writing and Place WR32120 20
Curating an Exhibition: Researching, Interpreting and Displaying AH32720 20
Cult Cinema: Texts, Histories and Audiences FM38220 20
Experimental Cinema FM34520 20
Gender and the Media FM38320 20
Media Law FM36720 20
Media Semiotics FM34120 20
Videogame Theories FM38420 20
Independent Research Project TP36040 40
Theatre, Gender and Sexuality TP33120 20
Haunting Texts EN30820 20
Reading Theory / Reading Text EN30120 20
Romantic Eroticism EN30520 20
Undergraduate Dissertation EN30040 40
Victorian Childhoods EN30320 20
Writing in the Margins: Twentieth-Century Welsh Poetry in English EN30420 20

Cyflogadwyedd

Pa gyfleoedd gyrfa fydd ar gael i mi ar ôl i mi gwblhau fy ngradd?

Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i weithio i'r canlynol:

 • Y Cyngor Dylunio
 • Cyngor y Celfyddydau
 • Oriel Tate
 • Yr Academi Frenhinol
 • Cwmni Teledu Carlton
 • The Observer
 • Oriel Saatchi
 • Damien Hirst
 • BBC.

Mae rhai o'n graddedigion yn:

 • Athrawon Ysgol Uwchradd
 • Rheolwyr a Churaduron Orielau Celf
 • Arlunwyr llyfrau plant
 • Ffotograffwyr
 • Dylunwyr graffig
 • Cyfarwyddwyr celf ym maes cyhoeddi
 • Arlunwyr meddygol.

Sut mae'r radd yn fy mharatoi ar gyfer fy ngyrfa?

Byddwch yn cael sgiliau y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi:

 • Datblygu datrysiadau creadigol i broblemau penodol
 • Ymchwilio, gwerthuso a threfnu gwybodaeth
 • Cyfathrebu clir yn llafar ac yn ysgrifenedig
 • Gweithio'n annibynnol a gydag eraill
 • Trefnu amser
 • Hunanddibyniaeth a disgyblaeth.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i wneud profiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, gallech ddarganfod:

 • Arfer celf
 • Theatr
 • Senograffeg
 • Ysgrifennu Creadigol a Ffuglen
 • Antholeg.

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn archwilio:

 • Celfyddyd Gain
 • Cynhyrchu Ffilm a Theledu
 • Cynhyrchu Theatr
 • Ysgrifennu creadigol
 • Cyd-destunau Diwylliannol Celf.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, byddwch yn astudio:

 • Print, Ffoto a Phaent
 • Cynhyrchu Ffilm neu Ddogfen
 • Arfer Stiwdio Uwch
 • Sgriptio
 • Creu testunau mewn gwahanol genres
 • Hanes Celf
 • Eich prosiect ymchwil annibynnol.

Sut bydda i'n cael fy addysgu? 

Darperir ein rhaglen drwy weithdai, dangosiadau, sesiynau ymarferol, darlithoedd, sesiynau rhannu beirniadaeth, tiwtorialau, a theithiau maes.

Bydd yr asesu drwy waith cwrs – portffolio, ffilm, perfformio.

Bydd tiwtor personol hefyd yn cael ei ddynodi i chi, a gallwch droi atyn nhw am arweiniad a chymorth, boed hynny'n academaidd neu'n fugeiliol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch. 

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Lefel A BBB-CCC, plus satisfactory portfolio

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM, plus satisfactory portfolio

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28, plus satisfactory portfolio

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall, plus satisfactory portfolio

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|