Prif Ffeithiau

WW48
  • Tariff UCAS

    96 - 120

  • Hyd y Cwrs

    3 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    39%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

92% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Ysgol Gelf (ACF 2020).

Mae'r Ysgol Gelf yn ail yn y DU am brofiad dysgu ac yn drydedd yn y DU am ansawdd y ddysgu ( The Good University Guide, The Times & Sunday Times 2018).

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Celfyddydau Creadigol a Dylunio yn genedlaethol, (HESA 2018*)

Trosolwg

Ein Staff

Drwy ymwneud yn weithredol ag ymarfer, hanes a churadu celf, mae staff yr Ysgol Gelf yn ceisio darparu amgylchedd dysgu cyfoethog i'r myfyrwyr. Mae eu profiad fel artistiaid sy'n arddangos eu gwaith, haneswyr celf sy'n cyhoeddi eu gwaith, a churaduriaid gweithredol yn llywio eu gwaith dysgu.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Interdisciplinary Practice 1 AR15320 20
Interdisciplinary Practice 2 AR15420 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Drawing: Looking, Seeing, Thinking AR11120 20
Painting: Looking, Seeing, Thinking AR11220 20
Drawing: Extended Practice AR11320 20
Painting: Extended Practice AR11420 20
Studying Media FM10620 20
Making Short Films 1 FM10520 20
Studio Theatre Project TP11120 20
Site-Specific Performance Project TP11420 20
Scenography Studio Project TP11620 20
Scenography Site Project TP11720 20
Contemporary Writing EN10520 20
Introduction to Poetry WL10420 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Interdisciplinary Practice 3 AR25320 20
Interdisciplinary Practice 4 AR25420 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Painting 1 AR20120 20
Painting 2 AR20230 30
Photography 1 AR20720 20
Photography 2 AR20830 30
Painting 3 AR20920 20
Painting 4 AR21030 30
Photography 3 AR21620 20
Photography 4 AR21730 30
Book Illustration 1 AR21820 20
Book Illustration 2 AR21930 30
Life Studies 1 AR22110 10
Life Studies 2 AR22210 10
Printmaking 1: Etching and Relief Printing AR22320 20
Printmaking 2: Etching and Relief Printing AR22430 30
Printmaking 3: Screenprinting, lithography & hybrid printing AR22520 20
Printmaking 4: Screenprinting, lithography & hybrid printing AR22630 30
Creative Studio FM25420 20
Writing for Film and Television FM21620 20
Acting: Process and Performance TP21220 20
New Media Performance TP23820 20
Scenographic Composition TP22520 20
Theatre Design Project TP22620 20
Beginning the Novel WR20220 20
Modernisms: Art in the Early Twentieth Century AH20520 20
Postmodernism and Contemporary Art AH20620 20
The Image Multiplied: European Printmaking since 1400 AH21620 20
Art/Sound: Practice, Theory, and History (1800-2010) AH22920 20
Adaptation: Versions, Revisions and Cultural Renewal AH23120 20
Rethinking Impressionism AH23520 20
Television Genre FM20620 20
Digital Culture FM25520 20
Advertising FM21920 20
Television History FM26220 20
Creative Fiction: Horror FM20920 20
Art Cinema FM24420 20
Theatre and Contemporary Society TP20420 20
Directors' Theatre: Staging Modern Drama TP21820 20
Principles of Scenography TP22320 20
Literary Theory: Debates and Dialogues EN20120 20
Place and Self EN22120 20
A Century in Crisis: 1790s to 1890s WL20720 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Interdisciplinary Practice 5 AR35320 20
Interdisciplinary Practice 6 AR35420 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Exhibition 1: Graduation Show AR30130 30
Life Studies 3 AR31610 10
Painting 5 - Paint Directed Practice AR31730 30
Painting 6 Paint Directed Practice AR31840 40
Printmaking 5 - Print Directed Practice AR31930 30
Printmaking 6 - Print Directed Practice AR32040 40
Photography 5 - Photo Directed Practice AR32130 30
Photography 6 - Photo Directed Practice AR32240 40
Book Illustration 3 AR32330 30
Book Illustration 4 AR32440 40
Exhibition 2: Graduation Show AR32540 40
Experimental Media Production FM33500
Experimental Media Production FM33540 40
Documentary Production FM33700
Documentary Production FM33740 40
Fiction Film Production FM34200
Fiction Film Production FM34240 40
Place, Space and Landscape TP32820 20
Performance and Architecture TP33420 20
Ensemble Performance Project TP35520 20
Musical Theatre Dramaturgies TP39020 20
Advanced Studio Practice (scenography) TP31240 40
Advanced Scenographic Project TP35940 40
Writing and Place WR32120 20
Reading and Writing Science Fiction WL32220 20
The Image Multiplied: European Printmaking since 1400 AH30620 20
Curating an Exhibition: Researching, Interpreting and Displaying AH32720 20
Art/Sound: Practice, Theory, and History (1800-2010) AH32920 20
Adaptation: Versions, Revisions and Cultural Renewal AH33120 20
Rethinking Impressionism AH33520 20
Experimental Cinema FM34520 20
Gender and the Media FM38320 20
Videogame Theories FM38420 20
Media Semiotics FM34120 20
Media Law FM36720 20
Cult Cinema: Texts, Histories and Audiences FM38220 20
Theatre, Gender and Sexuality TP33120 20
Performance and Architecture TP33420 20
Independent Research Project TP36000
Independent Research Project TP36040 40
Undergraduate Dissertation EN30000
Undergraduate Dissertation EN30040 40
Reading Theory / Reading Text EN30120 20
Victorian Childhoods EN30320 20
Writing in the Margins: Twentieth-Century Welsh Poetry in English EN30420 20
Romantic Eroticism EN30520 20
Haunting Texts EN30820 20

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC, plus satisfactory portfolio

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM, plus satisfactory portfolio

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28, plus satisfactory portfolio

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall, plus satisfactory portfolio

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|