Prif Ffeithiau

LQF5
  • Tariff UCAS

    104 - 120

  • Hyd y Cwrs

    3 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    93%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

94% boddhad cyffredinol myfyrwyr i Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd (ACF 2020).

Ymhlith y 5 uchaf yn y DU ym maes Astudiaethau Celtaidd (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

100% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 7% yn uwch na graddedigion Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

94% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Gwleidyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

94% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, (HESA 2018*)

Trosolwg

Ein Staff

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Mae pob un o ddarlithwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymchwilwyr gweithgar ac mae ganddynt gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymraeg Y Gweithle Proffesiynol CY20520 20
Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar CY21420 20
Gloywi Iaith CY20120 20
Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau A Thrafodaethau * GW20120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Amlddiwylliannedd Mewn Polisi Ac Ymarfer * GQ23720 20
Y Meddwl Cymreig Mewn Syniadaeth Ryngwladol * GQ20920 20
America Ladin Heddiw * GW28720 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A War On The Mind: Propaganda And Secret Intelligence From The Great War To The 21st Century * IP28320 20
America At War: A Military History Of The United States * IP26920 20
Britain And The Islamic World: From 1857 To The Iraq War * IQ24020 20
Global Economic Governance * IQ20820 20
International Politics And Global Development * IP29220 20
Justice, Order, Human Rights * IQ21720 20
Knowing About Violent Conflict In International Politics * IQ24420 20
People And Power: Understanding Comparative Politics Today * IQ23920 20
Questions Of International Politics And Global Development * IP26820 20
Russian Intelligence From Lenin To Putin * IQ24920 20
Strategy, Intelligence And Security In International Politics * IQ25120 20
Terrorism & Counter Terrorism In The Modern World: Policing, Intelligence & War * IP24520 20
The Dream Of Internationalism: The League Of Nations And Its Legacies * IQ22420 20
The Eu: Politics, Policies, Problems * IP23820 20
The Long Shadow Of The Second World War * IP22720 20
The Making Of National Security Policy * IP23720 20
The Middle East In The 20th Century * IP24920 20
The Past And Present Us Intelligence * IP26020 20
The Second World War In Europe * IP26420 20
Trade Wars And The Liberal Order * IQ21620 20
Warfare After Waterloo: Military History 1815-1918 * IP25320 20

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 120

Lefel A BBB-BCC to include B in Welsh 1st or 2nd Language

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|