Prif Ffeithiau

GQ15
  • Tariff UCAS

    112 - 120

  • Hyd y Cwrs

    3 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    89%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

94% boddhad cyffredinol myfyrwyr i Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd (ACF 2020).

Ymhlith y 5 uchaf yn y DU ym maes Astudiaethau Celtaidd (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

100% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 7% yn uwch na graddedigion Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

92% boddhad cyffredinol yn yr Adran Fathemateg (ACF 2020).

2ail yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Mathemateg, a 5ed yn y DU am Brofiad Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

96% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Mathemategol yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Ein Staff

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Mae’r holl ddarlithwyr yn yr Adran Mathemateg wedi’u cymhwyso i lefel PhD ac yn weithgar ym myd ymchwil. Mae gan y rhan fwyaf gymhwyster addysgu uwchraddedig ac mae’n rhaid i staff newydd gwblhau’r TUAAU. Mae’r adran hefyd yn cyflogi nifer o diwtoriaid rhan-amser, sydd â phrofiad dysgu eang, a rhai arddangoswyr sy’n cael eu dewis o blith ein myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Themau A Ffigurau Llen C.550-1900 CY11120 20
Beirdd A Llenorion O 1900 Hyd Heddiw CY11220 20
Llenyddiaeth Gymraeg: Cyfoes A Hanesyddol CY11520 20
Calcwlws MT10610 10
Algebra A Chalcwlws Pellach MT11010 10
Dadansoddi Mathemategol MT11110 10
Trafod Y Byd Cyfoes Twy'r Gymraeg CY10920 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20
Sgiliau Astudio Iaith A Llên CY13120 20
Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar CY11420 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Geometreg Gyfesurynnol A Fectoraidd MT10110 10
Hafaliadau Differol MT11210 10
Ystadegaeth MT11310 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra * MA10510 10
Calculus MP10610 10
Further Algebra And Calculus MP11010 10
Mathematical Analysis * MA11110 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Coordinate And Vector Geometry * MA10110 10
Probability * MA10310 10
Tebygoleg MT10310 10
Differential Equations * MA11210 10
Statistics * MA11310 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar CY21420 20
Algebra Llinol MT21410 10
Dadansoddiad Cymhlyg MT21510 10
Gloywi Iaith CY20120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advanced Dynamics * MA25710 10
Hydrodynamics 1 * MA25610 10
Dadansoddiad Real MT20110 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Complex Analysis * MA21510 10
Cymraeg Y Gweithle Proffesiynol CY20520 20
Linear Algebra * MA21410 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Statistics * MA26620 20
Distributions And Estimation * MA26010 10
Introduction To Abstract Algebra * MA20310 10
Introduction To Numerical Analysis And Its Applications * MA25220 20
Real Analysis * MA20110 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith Yr Ail Iaith CY31120 20

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 112 - 120

Lefel A BBB-BBC to include B in Mathematics and B in Welsh 1st or 2nd Language

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM to include B Mathematics and B in Welsh 1st or 2nd Language

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26 with 5 points in Mathematics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Mathematics

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|