BA

Cymraeg / Sbaeneg

Prif Ffeithiau

Cod QR54
 • Tariff UCAS

  112 - 120

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  61%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

The Cymraeg and Spanish degree at Aberystwyth University will involve delving deeper into two of the most culturally rich languages of the European Union and United Kingdom.

The Welsh component of this degree is taught by the Department of Welsh and Celtic Studies and is available to those who wish to learn Welsh from beginners or to continue with Welsh from A-level. The Department of Welsh and Celtic Studies provides you with the opportunity to discover key skills in the area of translation, the breadth of Welsh literature and poetry and be part of a vibrant community of students and researchers from Wales and beyond that share the aim of promoting a wider understanding of the Welsh language.

The Spanish component of this degree is taught by the Department of Modern Languages. There’re two pathways available which include studying Spanish from advanced (from A-level or equivalent) or from beginners. Those who wish to study Spanish at beginners’ level will receive intensive language workshops, and upon completion in the first year and the beginners’ level will be at Advanced level. Those who join the course having studied Spanish at A-level or equivalent will receive workshops covering advanced grammar and language development before progressing into the second and final years.

The BA Cymraeg and Spanish degree is perfect if you want to develop your Spanish linguistic competencies to fluent level and discover the wonders, depths and intricacies of the Welsh language.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 5 uchaf yn y DU ym maes Astudiaethau Celtaidd (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

100% boddhad cyffredinol i Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd (ACF 2019)

100% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 7% yn uwch na graddedigion Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

100% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Ieithoedd Modern.  (ACF 2019)

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study Cymraeg/ Spanish at Aberystwyth University?

The Spanish component of this degree will enable you discover and learn exciting topics such as Spanish and Latin American literature and cinema, Cuba and the Cuban Revolution and Brazilian Portuguese. In the Department of Modern Languages, you will be taught in small groups and a substantial amount of our workshops is delivered in Spanish; The choice of modules on the Spanish component of this degree have been specifically designed to equip you with the tools to reflect intellectually on past and contemporary society, politics, artistic movements, film and literature in the Hispanic world. During your third year, you will spend your time in Spain or a Spanish speaking country studying or working. The third year abroad will help you to develop your linguistic competencies further to fluency level.

The Welsh (Cymraeg) component of this degree will allow you to excel and develop your written and spoken Welsh, to study a comprehensive range of literature from all periods, and to deepen your understanding of the language and how it continues to evolve in a global environment. In addition to discovering the wealth of Welsh literature and poetry, the Department of Welsh and Celtic Studies offers you the chance to learn an additional Celtic language which include Breton, Irish or Scottish Gaelic, you can learn these languages alongside Welsh. The Department also leads the sector in areas such as translation and Welsh in the professional workplace, all of which you can choose to study during your degree.

Studying Cymraeg and Spanish will equip you with the skills and qualities that employers are seeking. Language graduates are highly employable and are in demand. The degree in Cymraeg and Spanish from Aberystwyth University will ensure a prosperous and successful future. 

Ein Staff

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sgiliau Astudio Iaith A Llên CY13120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Beginners Spanish 1 SP10820 20
Beginners Spanish 2 SP11020 20
Beirdd A Llenorion O 1900 Hyd Heddiw CY11220 20
Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar CY11420 20
Llenyddiaeth Gymraeg: Cyfoes A Hanesyddol CY11520 20
Spanish Language Advanced SP19930 30
Themâu A Ffigurau Llên C.550–1900 CY11120 20
Trafod Y Byd Cyfoes Trwy'r Gymraeg CY11620 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Hispanic Civilization SP10610 10
Introduction To European Film EL10520 20
Language, Culture, And Identity In Europe EL10820 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith CY20120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar CY21420 20
Cymraeg Y Gweithle Proffesiynol CY20520 20
Spanish Language SP20130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cuba In Revolution SP26020 20
Extended Essay Module EL20510 10
Language Of Business And Current Affairs 1 SP20310 10
Spanish American Cinema SP26120 20
Teaching English To Speakers Of Other Languages 1 (tesol Or Tefl) IC21820 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Modiwl Dramor Ffug CYS0060 60
Year Abroad Assessment SPS0060 60
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith Yr Ail Iaith CY31120 20
Spanish Language SP30130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Actualidades SP31410 10
Cuba In Revolution SP36020 20
Dissertation EL30120 20
Extended Essay Module EL30510 10
Teaching English To Speakers Of Other Languages 2 (tesol Or Tefl) IC31920 20

Cyflogadwyedd

What opportunities are there for graduates in Cymraeg and Spanish?

In a competitive world, where expectations from the open market are swiftly increasing, to study the third most spoken language in the world will put you in an advantageous position. In addition, Spanish students will study Brazilian-Portuguese to enhance their employment opportunities. Your third year will be spent abroad either studying at a partner university or working. A recent Erasmus Impact survey showed that 64% of employers considered international experience important for recruitment and that studying or working abroad will increase your chances of finding employment by up to 41% compared to students who do not study or work abroad.

Graduates from the Department of Modern Languages have pursued careers in:

 • Translation and Interpretation;
 • Broadcasting;
 • Education; 
 • Marketing; 
 • Human Resources;
 • Website development;
 • International Banking;
 • Civil Service.

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four-year degree scheme.

Spanish:

During your four years, you will have four weekly hours of language work, which includes:

Oral

Written

Aural

Translation
In addition, you will be provided with all the tools necessary to continue your learning outside the classroom. The department has a wide selection of materials available through the interactive student learning system (BlackBoard) through which students can access up-to-date learning resources wherever they are at any time. A wide range of expertise is available within our Department and this is reflected in the module choices that we have on offer.

On this course you can choose to study:

Spanish Literature;
Spanish Film;
Latin American Film;
Cuba and the Cuban Revolution;
Brazilian-Portuguese;
Spanish for Business;
Contemporary Spain.

Welsh/ Cymraeg: 

Iaith Gyntaf - Yn y flwyddyn gyntaf byddwch chi'n cael cyfle i weld pa agwedd ar y Gymraeg sydd o ddiddordeb mwyaf i chi. Byddwch chi'n dysgu am amrywiaeth o gyfnodau llenyddol ac agweddau eraill ar y pwnc fel y gallwch ddylunio eich cyfuniad unigryw chi o fodiwlau yn yr ail a'r drydedd flwyddyn. Cliciwch ar y dudalen Modiwlau i weld y dewis llawn.

Ail Iaith - Yn y flwyddyn gyntaf byddwch chi'n cael eich dysgu ar wahân i'r myfyrwyr iaith gyntaf. Bydd hyn yn rhoi cyfle ichi fagu hyder a gwella'ch sgiliau iaith gyda chefnogaeth staff a'ch cyd-fyfyrwyr. Byddwch chi'n dilyn y modiwlau canlynol yn y flwyddyn gyntaf:

Cymraeg Ysgrifenedig 1 a 2 - Modiwl iaith a fydd yn rhoi'r cyfle ichi ddatblygu sgiliau ysgrifenedig a deall rheolau gramadegol.
Trafod y Byd Cyfoes 1 a 2 - Siarad yw amcan y modiwl hwn. Cewch chi'r cyfle i ddatblygu'ch sgiliau llafar ac ehangu eich geirfa.
Llenyddiaeth o 1900 hyd Heddiw – Modiwl llenyddiaeth sy’n cyflwyno rhyddiaith a barddoniaeth y ganrif hon.
Braslun o Hanes ein Llên – Modiwl llenyddiaeth sy’n rhoi blas ar brif elfennau hanes llenyddiaeth Gymraeg.
Yn yr ail flwyddyn byddwch chi'n dilyn modiwlau iaith eraill er mwyn datblygu eich hyder ymhellach a byddwch chi hefyd yn gallu dewis o blith yr amrywiaeth eang o fodiwlau sydd ar gael gan yr Adran. Erbyn eich blwyddyn olaf byddwch chi wedi cyrraedd yr un safon â myfyrwyr iaith gyntaf a byddwch chi'n graddio gyda'r un cymhwyster.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 112 - 120

Lefel A BBB-BBC to include B in Welsh 1st or 2nd Language and B in Spanish (unless to be studied as a beginner)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language and B in Spanish (unless to be studied as a beginner)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Spanish at Higher Level, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75% - 65% overall with 7 in Spanish, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig