BA

Drama a Theatr

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

Cod W401 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

W401
  • Tariff UCAS

    96 - 120

  • Hyd y Cwrs

    3 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    100%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

90% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu (ACF 2020).

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Drama a Dawns (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Celfyddydau Creadigol a Dylunio yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Ein Staff

Mae holl staff academaidd yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn gwneud gwaith ymchwil a/neu'n ymwneud â phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth, ac mae ganddynt naill ai gymwysterau academaidd perthnasol ar lefel doethuriaeth neu brofiad proffesiynol ac arbenigedd cyfatebol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sylfeini Perfformio: Corff, Cymeriad A Thestun TC11220 20
Dadansoddi Perfformiadau Amlgyfrwng TC11320 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Astudio Ffilm A'r Cyfryngau TC10220 20
Creu Ffilm Fer 1 * TC10420 20
Polisiau A Materion Mewn Addysg * AD10120 20
Creu Ffilm Fer 2 TC10720 20
Datblygiad Plant AD19220 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Actio I Gamera TC10920 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar CY11420 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ffilmiau Dogfen TC22420 20
Llythrennedd Mewn Plant Ifanc * AD20220 20
Seicoleg Dysgu A Meddwl * AD20120 20
Ffilm A Chyfryngau Cymru TC21820 20
Perfformio Ensemble TC20120 20
Prosiect Ymchwil Ymarferol TC20220 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ymarfer Cynhyrchu 1 TC20040 40

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymraeg Y Gweithle Proffesiynol CY20520 20
Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar CY21420 20
Testunau Bob Lliw: Llunio Profiadau Lhdt+ CY22720 20
Theatr Gyfoes Yng Nghymru TC26220 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ymarfer Cynhyrchu 2 TC31440 40

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Genrau Teledu TC32120 20
Ffilmiau Hollywood TC36820 20
Ffilmiau Dogfen TC32520 20
Cynhyrchiad Annibynnol TC31320 20
Ffilm A Chyfryngau Cymru TC31920 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Prosiect Ymchwil Creadigol TC36140 40
Testunau Bob Lliw: Llunio Profiadau Lhdt+ CY32720 20
Theatr Gyfoes Yng Nghymru TC36220 20

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Barn ein Myfyrwyr

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|