BSc

Economeg / Rheolaeth a Busnes

BSc Economeg / Rheolaeth a Busnes Cod L1N1

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

L1N1
  • Tariff UCAS

    96 - 120

  • Hyd y Cwrs

    3 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    26%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

91% boddhad cyffredinol yn Ysgol Fusnes Aberystwyth (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Ein Staff

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Economic Theory and Policy AB13220 20
Understanding the Economy AB13120 20
Egwyddorion Marchnata ac Ymarfer Cyfoes * CB17120 20
Hanfodion Rheolaeth a Busnes * CB15120 20
Data Analytics AB15220 20
Fundamentals of Accounting and Finance AB11120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Macroeconomics: Theory and Policy Applications AB23220 20
Microeconomics Theory and Policy Applications AB23120 20
Gweithrediadau a Rheoli'r Gadwyn Cyflenwi * CB25120 20
Rheolaeth Adnoddau Dynol * CB25420 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Econometrics AB23420 20
Managerial Economics AB23320 20
Entreprenwriaeth a Chreu Menter Newydd * CB25220 20
Rheolaeth Marchnata * CB27120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Contemporary Issues in Economics and Policy AB33120 20
Growth, Development and Sustainability AB33420 20
Financial Strategy AB31720 20
Arweinyddiaeth Strategol CB35120 20
Strategic Leadership AB35120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Digital Business: Leadership and Management AB35220 20
Environmental Economics AB33220 20
Global Logistics AB35320 20
History of Economic Thought AB33320 20
Organizational Psychology AB35420 20

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|