BEng

Ffiseg Peiriannol (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

BEng Ffiseg Peiriannol (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod 179G

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

179G
  • Tariff UCAS

    120 - 112

  • Hyd y Cwrs

    4 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    30%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

92% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Ffiseg; 86% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020). 

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes Ffiseg a Seryddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

93% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. (HESA 2018*).

Trosolwg

Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ffiseg gymwysterau hyd at safon PhD a hanes o wneud gwaith ymchwil yn eu meysydd arbenigol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra a Chalcwlws Pellach * MT11010 10
Algebra a Hafaliadau Differol * FG16210 10
Calcwlws * MT10610 10
Cynllunio Gyrfa a Datblygu Sgiliau Ffiseg * FG12910 10
Dynameg Glasurol * FG14010 10
Ffiseg Glasurol * FG11010 10
Grymoedd ac Egni * FG11120 20
Technegau Labordy ar gyfer Ffiseg Arbrofol (20 Credyd) * FG15720 20
Communication and Technology PH19510 10
Modern Physics PH14310 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Numerical Techniques for Physicists PH26620 20
Optics PH22010 10
Principles of Quantum Mechanics PH23010 10
Sensors, Electronics & Instrumentation PH24520 20
Thermodynamics PH21510 10
Ffiseg Mathemategol * FG26020 20
Practical Research Skills PH25720 20
Sgiliau Ymchwil Ymarferol FG25720 20
Trydan a Magnetedd * FG22510 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Year In Industry PHS0160 60
Year in Industry PHS0060 60

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Concepts in Condensed Matter Physics PH32410 10
Engineering Control Theory PH33310 10
Particles, Quanta and Fields PH33020 20
Professional Skills in Engineering PH38210 10
Semiconductor Technology PH33610 10
Systems Engineering Concepts CS33210 10
Project (with project management) PH37040 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Fundamentals of Machine Learning CS36110 10
Modern Optics and Photonics PH34510 10
Space Robotics CS36510 10
Structure Determination of Condensed Matter PH33510 10

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 112

Lefel A BBB-BBC to include B in Physics and B in Mathematics

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with B in A level Physics and B in Mathematics

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Physics and Mathematics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Physics and Mathematics

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|