BA

Astudiaethau Saesneg a TESOL (Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill)

BA Astudiaethau Saesneg a TESOL (Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill) Cod Q33F Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Astudiaethau Saesneg a TESOL 

BA (Anrh) - gyda blwyddyn sylfaen integredig

Wedi’i chynllunio ar gyfer darpar fyfyrwyr nad oes ganddynt gefndir academaidd ddigonol neu berthnasol, y Flwyddyn Sylfaen Integredig yw eich llwybr mynediad i’r cynllun gradd hynod boblogaidd hwn. Yn ystod y flwyddyn sylfaen, byddwch yn datblygu sgiliau a gwybodaeth a fydd yn rhoi ichi sail academaidd gadarn i’ch galluogi i ffynnu ar ôl symud ymlaen i’r cwrs llawn y flwyddyn ganlynol.


Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r cwrs BA mewn Astudiaethau Saesneg a TESOL (dysgu Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill) gyda blwyddyn sylfaen integredig yn gyfle ichi astudio llenyddiaeth Saesneg ar hyd y canrifoedd, i ddadansoddi’r defnydd o iaith, i archwilio ysgrifennu at wahanol ddibenion creadigol, ac i ddatblygu sgiliau TESOL. Ar yr un pryd, cewch ddatblygu eich dealltwriaeth o’r iaith Saesneg a chaffaeliad iaith i’ch galluogi i ddysgu Saesneg fel ail iaith, gan wella’ch rhagolygon gyrfaol ar gyfer y dyfodol. Cewch hefyd ddewis dilyn cwrs a fydd yn arwain at gymhwyster proffesiynol annibynnol - y dystysgrif dysgu saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill (TESOL).

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Astudiaethau Saesneg a TESOL (gyda blwyddyn sylfaen integredig) yn Aberystwyth:

 • dysgu ochr yn ochr ag ymchwilwyr sy’n cael eu cydnabod yn rhyngwladol am eu cyfraniad i wybodaeth a hyrwyddo’r disgyblaeth
 • manteisio ar draddodiad cryf o addysgu TESOL, ysgrifennu menywod, daearyddiaeth lenyddol, llenyddiaeth plant, ysgrifennu o Gymru yn Saesneg, ysgrifennu LGBTQ+, llenyddiaeth ôl-drefedigaethol, astudiaethau’r canol oesoedd a Rhamantiaeth, ymhlith eraill.


Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sylfaen Sgiliau Academaidd 1 CY01020 20
Sylfaen Sgiliau Academaidd 2 CY01120 20
Foundation - Dialogue GS00120 20
Foundation in Liberal Arts GS00220 20
Information in a Post-Truth World GS01120 20
Learning Experience GS00320 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Creative Practice WR11320 20
Critical Practice EN11320 20
Language Awareness for TESOL IC13420 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Academic Writing 1 IC10210 10
Academic Writing 2 IC10310 10
American Literature 1819-1925 EN11220 20
Ancestral Voices EN10220 20
Contemporary Writing EN10520 20
Critical Perspectives on Creative Writing WR10220 20
Greek and Roman Epic and Drama CL10120 20
Introduction to Poetry WL10420 20
Literature And The Sea WL11420 20
Re-imagining Nineteenth-Century Literature WL10120 20
The Beginning of the English Language EN11520 20

Gyrfaoedd

Gyda gradd mewn Astudiaethau Saesneg a TESOL byddwch mewn sefyllfa dda i wneud cais i astudio’n bellach neu i gael swydd yn syth ar ôl graddio. Bydd y llwybrau gyrfaol fydd ar gael ichi’n cynnwys:

 • ysgrifennu copi digidol
 • golygu
 • dysgu Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill
 • geiriadureg
 • newyddiaduraeth cylchgronau, papurau newydd, neu’r cyfryngau newydd
 • chyhoeddi.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Dyma’r modiwlau craidd y mae’n bosibl y gallwch eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Sylfaen Sgiliau Academaidd 1 a 2/Academic Skills Foundation 1 & 2
 • Critical Thinking and Research Skills
 • Foundation - Dialogue
 • Foundation in Liberal Arts
 • Learning Experience.

Yr ail flwyddyn:

 • Critical Practice
 • Creative Practice
 • Language Awareness for TESOL.

Y flwyddyn olaf:

 • Literary Theory: Debates and Dialogues
 • Approaches, Methods, and Teaching Techniques in TESOL.
 • Y flwyddyn olaf:
 • Undergraduate Dissertation or The Writing Project
 • TESOL Materials Development and the Application of Technologies.

Dyma rai o’r modiwlau dewisol y gallwch eu hastudio i ddatblygu eich diddordebau arbenigol:

 • Kapow! Reading and Writing Graphic Narratives
 • Adventures with Poetry
 • Telling True Stories
 • Writing Selves
 • Writing and Place
 • Writing Crime Fiction
 • Reading and Writing Fantasy Fiction
 • Shaping Plots
 • Poetry for Today
 • Contemporary Queer Fictions
 • Demons and Degenerates
 • Literature and the Sea
 • Contemporary Writing and Climate Crisis
 • Reading and Writing Science Fiction.


Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65%

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|