BSc

Gwyddor Ceffylau (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

BSc Gwyddor Ceffylau (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod D323

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

D323
  • Tariff UCAS

    120 - 104

  • Hyd y Cwrs

    4 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    33%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

95% o’r myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020).

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes y Gwyddorau Biolegol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Biolegol yn genedlaethol, (HESA 2018*)

Trosolwg

Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biochemistry and the Cellular Basis of Life BR15320 20
Equine Anatomy and Physiology BR10910 10
Equine Exercise Physiology BR11010 10
Exploring Genetics BR14410 10
Molecular Laboratory Skills BR12210 10
Amrywiaeth Microbau * BG12110 10
Bioleg Cymhwysol Anifeiliad * BG13320 20
Sgiliau Astudio a Chyfathrebu * BG12410 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Disease Diagnosis and Control BR15420 20
Equine Industry and Study Tour BR15520 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Animal Breeding: Genetics and Reproduction BR25220 20
Equine and Human Exercise Physiology BR21520 20
Dulliau Ymchwil * BG25620 20
Maeth Anifeiliaid Fferm, Ceffylau ac Anifeiliaid Anwes * BG20720 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Equine Business BR26120 20
Immunology BR22220 20
One Health Microbiology BR26520 20
Veterinary Health BR27120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Integrated Year in Industry BRS0060 60

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behaviour and Welfare of Domesticated Animals BR35120 20
Equine Nutrition and Pasture Management BR35720 20
Equine Stud Management BR32520 20
Traethawd Estynedig * BG36440 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Equine Marketing and Small Business Management BR34720 20
Veterinary Infectious Diseases BR34120 20

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Lefel A BBB-BCC with B in Biology

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Biology

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|