BSc

Mathemateg Gyllidol

Prif Ffeithiau

Cod G1N3
 • Tariff UCAS

  104 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  21%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

In choosing to study this degree in Financial Mathematics you'll uncover a fascinating and challenging discipline. Mathematics is fundamentally important to modern society, particularly in its contribution to the financial world.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

2ail yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Mathemateg, a 5ed yn y DU am Brofiad Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

97% boddhad cyffredinol yn yr Adran Fathemateg. (ACF 2019)

96% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Mathemategol yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Institute of mathematics & its applications

The Financial Mathematics degree course was established in response to the increasing demand from employers in the financial sector for graduates with an understanding of mathematics. The mathematical core of the degree will teach you key skills in algebra, calculus and statistics, for example. In addition, you will study mathematics in a financial context, for example in stochastic modelling of the stock market, and gain a solid understanding of the principles of economics and of financial accounting and management.

Why Study Financial Mathematics at Aberystwyth University?

 • Explore a discipline that is both intellectually demanding and vocationally useful, giving you skills that are applicable to a wide range of career choices. 
 • You will study under experts in a wide range of disciplines. Our lecturers are committed teachers; some come from a professional background, grounding your study in a proper professional context, and many are active researchers, expanding the boundaries of knowledge.
 • This degree is accredited by the IMA (Institute for Mathematics and its Applications), the UK’s learned and professional society for mathematics, directly contributing to your recognition as a Chartered Mathematician.
 • The Department also offers a number of modules taught entirely or partially through the medium of Welsh. Further details may be obtained from the department.
Ein Staff

Mae’r holl ddarlithwyr yn yr Adran Mathemateg wedi’u cymhwyso i lefel PhD ac yn weithgar ym myd ymchwil. Mae gan y rhan fwyaf gymhwyster addysgu uwchraddedig ac mae’n rhaid i staff newydd gwblhau’r TUAAU. Mae’r adran hefyd yn cyflogi nifer o diwtoriaid rhan-amser, sydd â phrofiad dysgu eang, a rhai arddangoswyr sy’n cael eu dewis o blith ein myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra A Chalcwlws Pellach * MT11010 10
Dadansoddi Mathemategol * MT11110 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Accounting And Finance For Specialists AB11220 20
Algebra * MA10510 10
Calculus * MP10610 10
Differential Equations * MA11210 10
Fundamentals Of Accounting And Finance AB11120 20
Probability * MA10310 10
Statistics * MA11310 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Coordinate And Vector Geometry * MA10110 10
Career Planning And Skills Development * MP12910 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra Llinol * MT21410 10
Cyflwyniad I Ddadansoddiad Rhifiadol A'i Gymhwysiadau * MT25220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dadansoddiad Real * MT20110 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Statistics MA26620 20
Corporate Finance And Financial Markets AB21420 20
Distributions And Estimation MA26010 10
Intermediate Management Accounting AB21220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Introduction To Abstract Algebra MA20310 10
Complex Analysis MA21510 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advanced Econometrics EC32020 20
Stochastic Models In Finance MA37810 10
Financial Accounting 2 AC32920 20
Investments And Financial Instruments AC30420 20
Probability And Stochastic Processes MA37410 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Comparative Statistical Inference MA36010 10
Graphs And Networks MA32410 10
Linear Statistical Models MA36510 10
Norms And Differential Equations * MA30210 10
Partial Differential Equations * MA34110 10

Cyflogadwyedd

What can I do with a degree in Financial Mathematics?

A degree in Financial Mathematics will put you in a position to fulfil an increasing demand in the financial sector for graduates with a solid understanding of mathematics. In addition, during your time at Aberystwyth you will be given a number of opportunities to enhance your employability or gain valuable work experience. Our graduates have found employment in the accountancy, banking, risk analysis, actuarial work, financial management and investment analysis.

What opportunities are there at University for me?

Employability is embedded across all of our teaching. Studying for a degree in Financial Mathematics will equip you with a range of transferable skills which are highly valued by employers. These include:

• research and data analysis skills
• enhanced mathematical and computational skills
• effective problem-solving and creative thinking skills
• a thorough grounding in information technology skills
• the ability to work independently
• time-management and organisational skills, including the ability to meet deadlines
• the ability to express ideas and communicate information in a clear and structured manner, in both written and oral form
• self-motivation and self-reliance
• team-working, with the ability to discuss concepts in groups, accommodating different ideas and reaching agreement

Click here to find out about the various opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer. 

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the three year degree scheme.

In your first year you will study:

 • Algebra and calculus
 • Differential equations and mathematical analysis
 • Probability and statistics
 • The principles of economics and financial accounting

In your second and third years you will be able to choose modules from a wide range of options including:

 • Econometrics and investment analysis
 • Pure and applied statistics and stochastic methods.

How will I be taught?

 • This degree is delivered through a combination of lectures, tutorials and practicals.
 • You will be assessed through a combination of coursework, presentations, reports and examinations.
 • You will be assigned a personal tutor throughout your degree course who will help you with any problems or queries, whether these are academic-related or personal issues. You should feel free to contact them at any time for help and advice.

Barn ein Myfyrwyr

There is never a boring topic and it goes much deeper into mathematics than I was expecting. There are so many different modules to choose from that you will always find something to interest you. The lecturers are always willing to help. Elin Wyn Hughes

Financial Mathematics is a great course with really friendly and approachable lecturers. The content is always really interesting, but challenging to the right extent. The whole department works effectively to offer all the facilities needed to gain a good degree. Jennifer O'Neil

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 120

Lefel A BBB-BCC to include B in Mathematics

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM-DDM with B in A level Mathematics

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Mathematics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Mathematics

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig