BA

Ffrangeg / Hanes

BA Ffrangeg / Hanes Cod RV11

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

RV11
  • Tariff UCAS

    120 - 104

  • Hyd y Cwrs

    4 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    50%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Wrth ddewis astudio gradd Hanes gyda Ffrangeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwch yn cyfuno dau bwnc gwerthfawr. Byddwch yn ymgolli mewn ystod eang o gyfnodau hanesyddol, ac yn ennill dealltwriaeth o sut a pham fod y byd wedi esblygu i fod fel y mae heddiw. Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar y myfyriwr, a bydd modd i chi ddatblygu eich gwybodaeth gyfredol am hanes ac astudio pynciau sydd o ddiddordeb i chi. Mae galw mawr ymhlith cyflogwyr am sgiliau datblygedig ein graddedigion Hanes ym maes gwaith ymchwil, dadansoddi, gwaith tîm a chyfathrebu.

Bydd hefyd yn rhoi dealltwriaeth drylwyr i chi o'r Ffrangeg, a dealltwriaeth ddofn o'r llenyddiaeth a'r diwylliant. Byddwch yn elwa ar brofiad a brwdfrydedd y staff arbenigol yn y ddwy adran. Byddwch yn gorffen y radd gyda gallu ar gyfer y byd go iawn, gan eich galluogi i siapio eich dyfodol a datblygu'r yrfa rydych chi'n ei haeddu.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

100% o fyfyrwyr yr Adran Ieithoedd Modern yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

90% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru (ACF 2020

99% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chew mis ar ôl graddio, 6% yn uwch na graddedigion o’r Astudiaethau Hanesyddol ac Athronyddol yn genedlaethol.(HESA 2018*)

Trosolwg

Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Hanes a Hanes Cymru gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
French Language FR20130 30
Llunio Hanes * HA20120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
"...ISMES" Cultural and Artistic Movements in 20th c. France FR29110 10
Extended Essay Module EL20510 10
Gender in Modern and Contemporary French Culture FR21020 20
Humour and Literature FR26120 20
Language of Business 1 FR20310 10
Narrating and Visualising French Colonialism FR28020 20
Self-Writing, 18th-21st Centuries FR27020 20
Crime and Daily Life in Early Modern England and Wales HY22320 20
Exploring Nineteenth-Century Exhibitions HY24620 20
Gwrando ar Hanes: Y mudiad Hawliau Sifil yn America HA24720 20
Heritage Skills HY23320 20
Image Wars in Southeast Asia: Studying 20th Century Propaganda HY23720 20
Writing about war in high medieval Scandinavia c.1050-1264 HY22920 20
Asian Migration in the Modern World HY27220 20
Concro’r Byd: Twf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc HA21820 20
Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950 HC24420 20
European Society and the Medieval Mind 1200-1500 HY25820 20
Famine in Medieval England HY25520 20
From the Second Empire to the Third Reich: Weimar Germany 1914-1933 HY28420 20
Media and Society in Twentieth Century Britain HY27520 20
Science, Religion and Magic HY28620 20
Stori yr Unol Daleithiau ar Ffilm a Theledu, 1865-2008 HA28120 20
The Atlantic World, 1492-1825 HY29720 20
The Rise of Modern Medicine, c.1750-2000 HY27320 20
The Tudors: A European Dynasty? HY20920 20
Trosedd, Terfysg a Moesoldeb yng Nghymru 1750-1850 * HC23420 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Year Abroad Assessment FRS0060 60
Abroad Year Credits HYS0060 60

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dissertation EL30120 20
Self-writing, 18th-21st Centuries FR37020 20
The Language of Business and Current Affairs FR30310 10
Concro'r Byd: Tŵf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc HA31820 20

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Lefel A BBB-BCC to include B in French (unless to be studied as a beginner)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM to include B in A level French (unless to be studied as a beginner)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in French at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in French

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|