BA

Ffrangeg / Sbaeneg

Prif Ffeithiau

Cod RR14
 • Tariff UCAS

  104 - 120

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  11%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

The BA French/ Spanish degree allows you to study two languages simultaneously. This degree will allow you to develop fluent linguistic competencies in speaking, listening, reading, writing, translating and interpreting. In addition, you will also have the opportunity to explore the society, culture, social and professional relevance of your chosen three languages through our broad range of options.  If you are interested in developing your language competencies and exploring the language further in a social, cultural and professional aspect, then French with Spanish is the course for you. 

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

100% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Ieithoedd Modern.  (ACF 2019)

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study French / Spanish at Aberystwyth University?

 • From the off-set, you will receive 4 hours of language work per week. This includes reading/writing, aural, listening and translation. These four areas of linguistic development provides you with the solid foundation to increase your fluency competencies in French and Spanish.
 • This degree is also available to students who wish to study French and Spanish at beginners level (minimum requirement is a GCSE C grade in the two languages). At beginners level and in your first year, you will be taught differently to the students who are entering the course at advanced level (A level or equivalent) will receive intensive language classes bringing you to the same linguistic level as our advanced students. In your second and final year, you will be continuing the course with all advanced students.
 • In addition to linguistic classes, we offer all students core and optional modules that expose you to literature, culture, language, politics and business.
 • All students in our department thrive in our multilingual environment. As a vibrant University, we attract students from all corners of the world. Many of our staff who will teach you are native speakers of the target language that they speak. We also teach most of our modules and classes through the target language, therefore the combination of departmental life and academic development will ensure that you have maximum exposure to the target languages that you're learning.
 • The highlight of this degree for all of our students is the year abroad. As you're studying two languages, you will be required to spend your year abroad (your third year) equally between France and Spain. Some students opt to spend their time equally studying with our partnered Universities in France (or a French speaking country) and Spain (or a Spanish speaking country). Others have spend their time equally undertaking a paid or unpaid work experience placement in the two countries. Find out what your options are by visiting our Studying Abroad page.
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Beginners French 1 FR10920 20
Beginners French 2 FR11020 20
Beginners Spanish 1 SP10820 20
Beginners Spanish 2 SP11020 20
French Language Advanced FR19930 30
Spanish Language Advanced SP19930 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Hispanic Civilization SP10610 10
Images Of France: The French Family FR12910 10
Introduction To European Film EL10520 20
Introduction To French Studies FR11120 20
Language, Culture, And Identity In Europe EL10820 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
French Language FR20130 30
Spanish Language SP20130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cuba In Revolution SP26020 20
Extended Essay Module EL20510 10
Humour And Literature FR26120 20
Language Of Business 1 FR20310 10
Language Of Business And Current Affairs 1 SP20310 10
Littérature Fantastique, 18e-20e Siècles / Fantastic Literature, 18th-20th Centuries FR27220 20
Narrating And Visualising French Colonialism FR28020 20
Spanish American Cinema SP26120 20
Teaching English To Speakers Of Other Languages 1 (tesol Or Tefl) IC21820 20
Voyage Et Litterature En France 17e-19e / Travel And Literature In France FR27110 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Year Abroad Assessment SPS0060 60
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
French Language FR30130 30
Spanish Language SP30130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Actualidades SP31410 10
Cuba In Revolution SP36020 20
Dissertation EL30120 20
Extended Essay Module EL30510 10
Humour And Literature FR36120 20
Littérature Fantastique, 18e-20e Siècles / Fantastic Literature, 18th-20th Centuries FR37220 20
Narrating And Visualising French Colonialism FR38020 20
Teaching English To Speakers Of Other Languages 2 (tesol Or Tefl) IC31920 20
The Language Of Business And Current Affairs FR30310 10

Cyflogadwyedd

Employability is embedded across our teaching within the Department of Modern Languages. The Year Abroad is where our graduates are more distinguished than others. On successful completion of the Year Abroad, students return with an increased skill set, stronger language competencies and the ability to adapt in any situations. 

Our graduates have been successful in seeking employment after graduation. Our graduates are successful in these fields:

 • Translation and Interpretation;
 • Broadcasting; 
 • Education; 
 • Marketing; 
 • Human Resources; 
 • Website development; 
 • International Banking; 
 • Civil Service. 

What work experience opportunities exist whilst studying? 

Click here to find out about the various opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer.

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four year degree scheme.

During your four years, you will have four weekly hours of language work, which includes:

Oral;

Written;

Aural;

Translation.

In the first year you will discover:

 • Introduction to literary studies and civilization;
 • European Film;
 • Politics and culture of language across Europe.

In your second year you will explore:

 • Possibility of independent research project;
 • Option of specialised languages modules (language of business etc.);
 • A vast choice of content modules on literature, film and art;
 • Current issues in French and francophone society;
 • Teaching English to speakers of other languages.

In your third year, you will take part in your Year Abroad where you will study with our partner Universities under the Erasmus + Programme

In your final year, you will study:

 • Semantics and Lexicography;
 • Cultural and Artistic Movements;
 • French Literature of 18th and 19th Century;
 • Current issues in a Spanish speaking country;
 • Independent research project.

How will I be taught?

Our students are taught through the medium of lectures, seminars and language workshops

We assess our students in variety of ways depending on the modules. In our language classes you will be assessed through continuous assessments and an exam at the end of Year 1 and Year 4. Our elective and compulsory modules are assessed through coursework in the format of a presentation and/ or essay and an examination.

Your progress will be regularly monitored through tutorial consultations and with the Personal Development Portfolio (PDP). In your last year, in order to prepare you for life after university, the PDP is replaced by writing a CV and cover letter in French.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 120

Lefel A BBB-BCC to include B in French or Spanish (unless to be studied as a beginner)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM to include B in A level French or Spanish (unless to be studied as a beginner)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Spanish or French at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Spanish or French

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig