BA

Almaeneg / Mathemateg

Prif Ffeithiau

Cod GR12
 • Tariff UCAS

  112 - 120

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  33%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

By studying German/Mathematics, at Aberystwyth University, you will become an all-around expert in many aspects of Germany and other German-speaking countries and simultaneously explore the language of mathematics which underpins much of the modern world.

Both departments aim to create a friendly, open and innovative learning environment which will enable you to reach your full potential. 

The combination of German with Mathematics allows you to develop the skills that are highly sought after by employers.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU ar gyfer Ansawdd y Dysgu ym maes Almaeneg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

2ail yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Mathemateg, a 5ed yn y DU am Brofiad Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

97% boddhad cyffredinol yn yr Adran Fathemateg. (ACF 2019)

96% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Mathemategol yn genedlaethol. (HESA 2018*)

100% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Ieithoedd Modern.  (ACF 2019)

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study German/ Mathematics at Aberystwyth University?

 • Uncover a discipline that combines the identification and analysis of shapes and patterns with the ability to confidently analyse data;
 • We offer our students 4 hours of language work per week (most universities offer 2-3 hours);
 • You will be taught by native speakers and experts in the languages of the department;
 • Mathematics has been taught at Aberystwyth University since 1872, making the university the first in Wales to teach these subjects. Our established heritage alongside our strong research-based teaching has ensured all our students experience a stimulating degree; 
 • Our students have a vast range of choices for their year abroad, where students can choose from work placements to study placements;
 • We are an exceptionally friendly department, and our students benefit from the close contact with teaching staff;
 • Students can benefit from our interactive learning facilities which include the Language Resource Centre.
Ein Staff

Mae’r holl ddarlithwyr yn yr Adran Mathemateg wedi’u cymhwyso i lefel PhD ac yn weithgar ym myd ymchwil. Mae gan y rhan fwyaf gymhwyster addysgu uwchraddedig ac mae’n rhaid i staff newydd gwblhau’r TUAAU. Mae’r adran hefyd yn cyflogi nifer o diwtoriaid rhan-amser, sydd â phrofiad dysgu eang, a rhai arddangoswyr sy’n cael eu dewis o blith ein myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig.

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra A Chalcwlws Pellach * MT11010 10
Dadansoddi Mathemategol * MT11110 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra * MA10510 10
Beginners German 1 GE11120 20
Beginners German 2 GE11020 20
Calculus * MP10610 10
Coordinate And Vector Geometry * MA10110 10
Differential Equations * MA11210 10
German Language Advanced GE19930 30
Probability * MA10310 10
Statistics * MA11310 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Exploring German Cultural Identity GE10810 10
Introduction To European Film EL10520 20
Language, Culture, And Identity In Europe EL10820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dadansoddiad Real * MT20110 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Complex Analysis * MA21510 10
German Language GE20130 30
Linear Algebra * MA21410 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advanced Dynamics MA25710 10
Applied Statistics MA26620 20
Distributions And Estimation MA26010 10
Extended Essay Module EL20510 10
German-speaking Refugees From National Socialism In The Uk GE27220 20
Hydrodynamics 1 * MA25610 10
Introduction To Abstract Algebra MA20310 10
Introduction To Numerical Analysis And Its Applications * MA25220 20
Short Prose In German GE27110 10
Teaching English To Speakers Of Other Languages 1 (tesol Or Tefl) IC21820 20
The Language Of German Drama GE29120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Abroad Year Credits MAS0060 60
Year Abroad Assessment GES0060 60
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
German Language GE30130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Autobiography And Life Writing In German GE37020 20
Contemporary German Politics GE31110 10
Dissertation EL30120 20
Extended Essay Module EL30510 10
German-speaking Refugees From National Socialism In The Uk GE37220 20
Teaching English To Speakers Of Other Languages 2 (tesol Or Tefl) IC31920 20

Cyflogadwyedd

What can I do with a German and Mathematics degree?

Our graduates have found employment in the following sectors:

 • Statistical consultancy;
 • Teaching;
 • Accountancy and banking;
 • Risk analysis, and actuarial work;
 • Financial management and investment analysis;
 • Information technology and data science;
 • Interpretation/ Translation;
 • Marketing and Communications.

Transferable Skills

Studying for a degree in German and Maths will equip you with a range of transferable skills which are highly valued by employers. These include:

 • Ability to express ideas and communicate information in a clear and structured manner, in both written and oral form;
 • Effective problem-solving and creative thinking skills;
 • Ability to work independently;
 • Time-management and organisational skills, including the ability to meet deadlines;
 • Self-motivation and self-reliance;
 • Team-work, with the ability to discuss concepts in groups, accommodating different ideas and reaching agreement;
 • Research skills.

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four-year degree scheme.

During your four years, you will have four weekly hours of language work, which includes:

Oral;

Written;

Aural;

Translation.

In the first year you will discover:

 • Introduction to literary studies and civilisation;
 • European Film;
 • Algebra and calculus;
 • Geometry;
 • Differential probability and statistics;
 • Politics and culture of language across Europe.

In your second year you will explore:

 • The possibility of an independent research project;
 • The option of specialised languages modules (the language of business etc.);
 • Analysis and partial differential equations;
 • Abstract and linear algebra;
 • Statistical modeling;
 • Hydrodynamics;
 • A vast choice of content modules on literature, film, and art;
 • German literature and short prose;
 • Teaching English to speakers of other languages.

In your third year, you will take part in your Year Abroad where you will study with our partner Universities under the Erasmus + Programme

In your final year, you will study:

 • Semantics and Lexicography;
 • Cultural and Artistic Movements;
 • German literature in the 20th Century;
 • Current issues in a German-speaking country;
 • A compulsory independent research project.

How will I be taught?

Our students are taught through the medium of lectures, seminars and language workshops.

We assess our students in a variety of ways depending on the modules. In our language classes, you will be assessed through continuous assessments and an exam at the end of Year 1 and Year 4. Our elective and compulsory modules are assessed through coursework in the format of a presentation and/ or essay and an examination.

Your progress will be regularly monitored through tutorial consultations and with the Personal Development Portfolio (PDP). In your last year, in order to prepare you for life after university, the PDP is replaced by writing a CV and cover letter in German.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 112 - 120

Lefel A BBB-BBC to include B in Mathematics and B in German (unless to be studied as a beginner)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM to include B in A level Mathematics and B in French (unless to be studied as a beginner)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26 with 5 points in Mathematics and German at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Mathematics and German

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig