BSc

Rheoli Twristiaeth / Almaeneg

Rheoli Twristiaeth / Almaeneg Cod NR82

Ymgeisio Nawr

Trosolwg o'r Cwrs

Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
German Language Advanced GE19930 30
Beginners German 1 GE11120 20
Beginners German 2 GE11020 20
Marketing Principles and Contemporary Practice AB17120 20
Principles of Tourism Management AB19120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Exploring German Cultural Identity GE10810 10
Introduction to European Film EL10520 20
Language, Culture, and Identity in Europe EL10820 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Adventure Tourism AB29220 20
International Tourism in Practice AB29320 20
German Language GE20130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Extended Essay Module EL20510 10
German-speaking Refugees from National Socialism in the UK GE27220 20
Short Prose in German GE27110 10
The Language of German Drama GE29120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Abroad Year Credits MMS0000
Intercalary Year Dissertation GES0000

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sustainable Tourism AB39120 20
Tourism Development and Planning AB39320 20
Tourism Marketing AB39220 20
German Language GE30130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Autobiography and Life Writing in German GE37020 20
Contemporary German Politics GE31110 10
Dissertation EL30120 20
Extended Essay Module EL30510 10
German-speaking Refugees from National Socialism in the UK GE37220 20

Gyrfaoedd

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC to include B in German (unless to be studied as a beginner)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM to include B in A level German (unless to be studied as a beginner)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in German at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in German

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|