Prif Ffeithiau

VL1F
  • Tariff UCAS

    96 - 120

  • Hyd y Cwrs

    3 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    97%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

90% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru (ACF 2020

99% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chew mis ar ôl graddio, 6% yn uwch na graddedigion o’r Astudiaethau Hanesyddol ac Athronyddol yn genedlaethol.(HESA 2018*)

94% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Gwleidyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

94% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, (HESA 2018*)

Trosolwg

Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Hanes a Hanes Cymru gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Mae pob un o ddarlithwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymchwilwyr gweithgar ac mae ganddynt gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950 * HC24420 20
Stori Yr Unol Daleithiau Ar Ffilm A Theledu, 1865-2008 HA28120 20
The Tudors: A European Dynasty? HY20920 20
Concro’r Byd: Twf A Chwymp Ymerodraethau Prydain A Ffrainc HA21820 20
Amlddiwylliannedd Mewn Polisi Ac Ymarfer * GQ23720 20
Y Meddwl Cymreig Mewn Syniadaeth Ryngwladol * GQ20920 20
America Ladin Heddiw * GW28720 20
Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau A Thrafodaethau * GW20120 20
Gwrando Ar Hanes: Y Mudiad Hawliau Sifil Yn America HA24720 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Llunio Hanes HA20120 20
People And Power: Understanding Comparative Politics Today * IQ23920 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A War On The Mind: Propaganda And Secret Intelligence From The Great War To The 21st Century * IP28320 20
America At War: A Military History Of The United States * IP26920 20
Asian Migration In The Modern World HY27220 20
Britain And The Islamic World: From 1857 To The Iraq War * IQ24020 20
Crime And Daily Life In Early Modern England And Wales HY22320 20
Crime, Riot And Morality In Wales 1750-1850 * WH23420 20
European Society And The Medieval Mind 1200-1500 HY25820 20
Exploring Nineteenth-century Exhibitions HY24620 20
Famine In Medieval England HY25520 20
From The Second Empire To The Third Reich: Weimar Germany 1914-1933 HY28420 20
Global Economic Governance * IQ20820 20
Heritage Skills HY23320 20
Image Wars In Southeast Asia: Studying 20th Century Propaganda HY23720 20
International Politics And Global Development * IP29220 20
Justice, Order, Human Rights * IQ21720 20
Knowing About Violent Conflict In International Politics * IQ24420 20
Media And Society In Twentieth Century Britain HY27520 20
Questions Of International Politics And Global Development * IP26820 20
Russian Intelligence From Lenin To Putin * IQ24920 20
Science, Religion And Magic HY28620 20
Strategy, Intelligence And Security In International Politics * IQ25120 20
Terrorism & Counter Terrorism In The Modern World: Policing, Intelligence & War * IP24520 20
The Atlantic World, 1492-1825 HY29720 20
The Dream Of Internationalism: The League Of Nations And Its Legacies * IQ22420 20
The Eu: Politics, Policies, Problems * IP23820 20
The Long Shadow Of The Second World War * IP22720 20
The Making Of National Security Policy * IP23720 20
The Middle East In The 20th Century * IP24920 20
The Past And Present Us Intelligence * IP26020 20
The Rise Of Modern Medicine, C.1750-2000 HY27320 20
The Second World War In Europe * IP26420 20
Trade Wars And The Liberal Order * IQ21620 20
Warfare After Waterloo: Military History 1815-1918 * IP25320 20
Writing About War In High Medieval Scandinavia C.1050-1264 HY22920 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Traethawd Estynedig HA30340 40

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950 * HC34420 20
Stori Yr Unol Daleithiau Ar Ffilm A Theledu, 1865-2008 HA38120 20
The Tudors: A European Dynasty? HY30920 20
Concro'r Byd: Tŵf A Chwymp Ymerodraethau Prydain A Ffrainc HA31820 20
Amlddiwylliannedd Mewn Polisi Ac Ymarfer * GQ33720 20
America Ladin Heddiw * GW38720 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A War On The Mind: Propaganda And Secret Intelligence From The Great War To The 21st Century * IP38320 20
America At War: A Military History Of The United States * IP36920 20
Asian Migration In The Modern World HY37220 20
Britain And The Islamic World: From 1857 To The Iraq War * IQ34020 20
Crime, Riot And Morality In Wales 1750-1850 * WH33420 20
European Society And The Medieval Mind 1200-1500 HY35820 20
Famine In Medieval England HY35520 20
From The Second Empire To The Third Reich: Weimar Germany 1914-1933 HY38420 20
Global Economic Governance * IQ30820 20
Justice, Order, Human Rights * IQ31720 20
Knowing About Violent Conflict In International Politics * IQ34420 20
Media And Society In Twentieth Century Britain HY37520 20
Questions Of International Politics And Global Development * IP36820 20
Russian Intelligence From Lenin To Putin * IQ34920 20
Science, Religion And Magic HY38620 20
Terrorism & Counter Terrorism In The Modern World: Policing, Intelligence & War * IP34520 20
The Atlantic World, 1492-1825 HY39720 20
The British Army’s Image In Battle, From The Crimean To The Present * IQ30920 20
The Dream Of Internationalism: The League Of Nations And Its Legacies * IQ32420 20
The European Union: Politics, Policies, Problems * IP33820 20
The Long Shadow Of The Second World War * IP32720 20
The Making Of National Security Policy * IP33720 20
The Middle East In The Twentieth Century * IP34920 20
The Past And Present Of Us Intelligence * IP36020 20
The Rise Of Modern Medicine, C.1750-2000 HY37320 20
The Second World War In Europe * IP36420 20
Trade Wars And The Liberal Order * IQ31620 20

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|