BA

Gwleidyddiaeth

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

Prif Ffeithiau

L201
  • Tariff UCAS

    104 - 128

  • Hyd y Cwrs

    3 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    78%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Gwleidyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

91% boddhad cyffredinol ym maes Gwleidyddiaeth; 85% yw'r cyfartaledd i'r sector. (ACF 2019)

94% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, (HESA 2018*)

Trosolwg

Ein Staff

Mae pob un o ddarlithwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymchwilwyr gweithgar ac mae ganddynt gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyniad I Wleidyddiaeth Ryngwladol 1: Cysyniadau Canolog A Sgiliau Craidd * GW12420 20
Gwleidyddiaeth Yn Yr Unfed Ganrif Ar Hugain * GW12920 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Globaleiddio A Datblygiad Byd-eang * GW12520 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behind The Headlines * IP12620 20
The Making Of The Modern World: War Peace And Revolution Since 1789 IP12820 20
War, Strategy And Intelligence IP10320 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
America Ladin Heddiw GW28720 20
Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau A Thrafodaethau * GW20120 20
Yr Undeb Ewropeaidd: Gwleidyddiaeth, Polisiau A Phroblemau GW23820 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Pobl A Grym: Deall Gwleidyddiaeth Gymharol Heddiw GQ23920 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
America At War: A Military History Of The United States IP26920 20
Amlddiwylliannedd Mewn Polisi Ac Ymarfer GQ23720 20
Britain And The Islamic World: From 1857 To The Iraq War IQ24020 20
International Politics And Global Development IP29220 20
Knowing About Violent Conflict In International Politics IQ24420 20
Multiculturalism In Policy And Practice IQ23720 20
Strategy, Intelligence And Security In International Politics IQ25120 20
The Dream Of Internationalism: The League Of Nations And Its Legacies IQ22420 20
The Making Of National Security Policy IP23720 20
The Past And Present Us Intelligence IP26020 20
Trade Wars And The Liberal Order IQ21620 20
Warfare After Waterloo: Military History 1815-1918 IP25320 20
Y Meddwl Cymreig Mewn Syniadaeth Ryngwladol GQ20920 20
Contemporary Latin America IP28720 20
Global Economic Governance IQ20820 20
Justice, Order, Human Rights IQ21720 20
Questions Of International Politics And Global Development IP26820 20
Russian Intelligence From Lenin To Putin IQ24920 20
Terrorism & Counter Terrorism In The Modern World: Policing, Intelligence & War IP24520 20
The British Army’s Image In Battle, From The Crimea To The Present IQ20920 20
The Eu: Politics, Policies, Problems IP23820 20
The Long Shadow Of The Second World War IP22720 20
The Middle East In The 20th Century IP24920 20
The Second World War In Europe IP26420 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig * GW30040 40

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Y Meddwl Cymreig Mewn Syniadaeth Ryngwladol GQ30920 20
America Ladin Heddiw GW38720 20
Yr Undeb Ewropeaidd: Gwleidyddiaeth, Polisiau A Phroblemau GW33820 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A War On The Mind: Propaganda And Secret Intelligence From The Great War To The 21st Century IP38320 20
America At War: A Military History Of The United States IP36920 20
Amlddiwylliannedd Mewn Polisi Ac Ymarfer GQ33720 20
Britain And The Islamic World: From 1857 To The Iraq War IQ34020 20
Knowing About Violent Conflict In International Politics IQ34420 20
Multiculturalism In Policy And Practice IQ33720 20
The Dream Of Internationalism: The League Of Nations And Its Legacies IQ32420 20
The Making Of National Security Policy IP33720 20
The Past And Present Of Us Intelligence IP36020 20
Trade Wars And The Liberal Order IQ31620 20
Contemporary Latin America IP38720 20
Global Economic Governance IQ30820 20
Justice, Order, Human Rights IQ31720 20
Questions Of International Politics And Global Development IP36820 20
Russian Intelligence From Lenin To Putin IQ34920 20
Terrorism & Counter Terrorism In The Modern World: Policing, Intelligence & War IP34520 20
The British Army’s Image In Battle, From The Crimean To The Present IQ30920 20
The European Union: Politics, Policies, Problems IP33820 20
The Long Shadow Of The Second World War IP32720 20
The Middle East In The Twentieth Century IP34920 20
The Second World War In Europe IP36420 20

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Barn ein Myfyrwyr

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 128

Lefel A ABB-BCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|