Prif Ffeithiau

V101
  • Tariff UCAS

    96 - 120

  • Hyd y Cwrs

    3 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    100%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

90% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru (ACF 2020

99% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chew mis ar ôl graddio, 6% yn uwch na graddedigion o’r Astudiaethau Hanesyddol ac Athronyddol yn genedlaethol.(HESA 2018*)

Trosolwg

Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Hanes a Hanes Cymru gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyno Hanes * HA12120 20
Cydio Mewn Hanes: Ffynonellau A'u Haneswy * HA10420 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Concwest, Uno A Hunaniaeth Yng Nghymru 1250-1800 HC11120 20
Cymdeithas, Pobl A Gwleidyddiaeth: Cymru, 1800-1999 HC11820 20
Ewrop A’r Byd, 1000-2000 HA11420 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Medieval And Early Modern Britain And Europe, 1000-1800 HY11420 20
The Modern World, 1789 To The Present HY11820 20
Europe And The World, 1000-2000 HY12420 20
People, Power And Identity: Wales 1200-1999 WH11720 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Traethawd Estynedig * HA30340 40

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950 HC34420 20
Stori Yr Unol Daleithiau Ar Ffilm A Theledu, 1865-2008 HA38120 20
Concro'r Byd: Tŵf A Chwymp Ymerodraethau Prydain A Ffrainc HA31820 20
Milwyr, Myfyrwyr A Masnachwyr: Teithio A Symudedd Yn Ewrop Ganoloesol (rhan 1) HP34520 20
Milwyr, Myfyrwyr A Masnachwyr: Teithio A Symudedd Yn Ewrop Ganoloesol (rhan 2) HP34620 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Asian Migration In The Modern World HY37220 20
Crime, Riot And Morality In Wales 1750-1850 * WH33420 20
European Society And The Medieval Mind 1200-1500 HY35820 20
Famine In Medieval England HY35520 20
From The Second Empire To The Third Reich: Weimar Germany 1914-1933 HY38420 20
Media And Society In Twentieth Century Britain HY37520 20
Science, Religion And Magic HY38620 20
The Atlantic World, 1492-1825 HY39720 20
The English Reformation, 1520-58: Revolution And Counter Revolution HQ35020 20
The English Reformation, 1558-1648: Consolidation And Conflict HQ35620 20
The Irish In Britain, C. 1850-1922 (part 2): Community And Conflict HQ35520 20
The Irish In Britain, C.1815-70 (part 1): Migration And Settlement HQ35420 20
The Norwegian Civil Wars: 1174-1263 Part 1 HQ33520 20
The Norwegian Civil Wars: 1174-1263 Part 2 HQ33620 20
The Rise Of Modern Medicine, C.1750-2000 HY37320 20
The Third Reich (part 1): Building The Dictatorship. Regime And Society In Nazi Germany, 1933-1939 HQ38320 20
The Third Reich (part 2): War And The Holocaust, 1939-1945 HQ38420 20
The Tudors: A European Dynasty? HY30920 20

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Barn ein Myfyrwyr

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|