CertHE

Addysg Gofal Iechyd

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Trosolwg o'r Cwrs

Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Adran Gwyddorau Bywyd gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant. Mae yn yr Adran nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Arddangos Ymarfer Nyrsio (Rhan A) NY11900
Developing Nursing Practice NU10520 20
Introduction to Nursing Practice NU10020 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Arddangos Ymarfer Nyrsio NY10960 60
Developing knowledge of the human body NU10720 20

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Gyrfaoedd

Dysgu ac Addysgu

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 96

Safon Uwch BCC-CCC. The Welsh Baccalaureate Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A-Level (at the grades listed above)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English and Mathematics Grade C/4 or above

Diploma Cenedlaethol BTEC:
BTEC Extended Diploma – DMM-MMM. BTEC Diploma – D*D-DD

Bagloriaeth Ryngwladol:
28-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
26% overall

Gofynion Eraill { "category":"EntryRequirement","message":"Those without Level 3 qualifications can explore admission to the programme via an APEL pathway. Additional Requirements In addition to academic achievements, in order to comply with professional requirements, the admission criteria also include: • Mandatory training compliance as stipulated by the applicant’s employer which meets programme skills mapping for Part 1, to include: o Basic Life Support o Moving and Handling o Violence and Aggression o Hand Hygiene o Welsh Language Awareness o Equality, Diversity and Inclusivity o Safeguarding (Adults and Children) o Infection Prevention and Control o Data Governance • Application and approval for employer study leave, and Line Manager agreement • Good Health and Good Character assessment (see Fitness to Practise information below) o Confirmation/evidence of Occupational Health screening (which is required within the applicant’s post/completed by your employer), providing any relevant information to the Healthcare Education Team, which may require consideration for reasonable adjustment or Fitness to Practise panel o Confirmation/evidence of the completion of Enhanced Disclosure and Barring Screening (which is required within the applicant’s post/completed by your employer), with results meeting professional requirements. Relevant information will need to be provided to the Healthcare Education Team, which may require consideration for reasonable adjustment or Fitness to Practise panel " }

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|